Nieuwe klimaatregels voor nieuwbouw: regenwater op perceel bewaren

De gemeente Delft heeft nieuwe klimaatregels voor nieuwbouw. Belangrijkste wijziging is dat regenwater niet meer afgevoerd mag worden naar het riool, maar bewaard moet worden voor droge zomers. De gemeenteraad besprak de plannen donderdagavond en was enthousiast. 

Met de regels wil Delft onder andere wateroverlast en bodemdaling tegengaan. Wateroverlast kan plaatsvinden als er in een te korte tijd teveel regenwater in het riool komt en bodemdaling als het grondwaterpijl zakt. Door water vast te houden wordt het riool niet overbelast en kan het bij droogte ingezet worden.

Partijen die niet denken te kunnen voldoen aan de regels kunnen nog in gesprek met de gemeente. Over twee jaar worden de maatregelen geëvalueerd.

Individuele bijzondere bijstand energiekosten
De gemeente heeft ook regels opgesteld voor een toeslag die mensen bij de gemeente kunnen aanvragen voor energierekeningen die zij niet kunnen betalen. Inwoners komen voor de regeling in aanmerking wanneer ze niet gebruik kunnen maken van de energietoeslag, maar wel te weinig geld hebben om hun rekening te betalen. Volgens de gemeente zullen vooral studenten in aanmerking komt voor de maatregel.