Nieuwe en verzachtende opties rondom megaschool Tanthof brengen partijen niet samen: ‘’Keus is bouwen of bouwen’’

Er zijn afgelopen week tijdens een beeldvormende bijeenkomst zes mogelijke opties uiteengezet voor de bouw van een scholencluster op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem in Tanthof. Deze werden gepresenteerd door architectenbureau Onix, dat een vervolgonderzoek heeft gedaan naar een ‘Groene Campus Tanthof’. In hun presentatie aan de raads- en commissieleden, lieten de architecten weten dat het mogelijk is om de school te bouwen, mits ze in de oorspronkelijke plannen verkleinen en verzachten. Andere partijen, gebundeld in Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof, zijn het hier echter nog steeds volledig mee oneens.

De zes opties zijn gebaseerd op drie basismodellen met elk een variant. Het eerste model gaat uit van een gebouw langs Abtswoude, het tweede over verspreidde, losse gebouwen wat voor ‘een luchtigere aanblik’ zorgt, en derde is weer één gebouw, op de meest compact mogelijke manier. Als één van de verzachtende factoren heeft het bureau het over hoger bouwen. De scholen blijken daar al toe bereid. Het scholencluster zou zo samen met de kinderboerderij, kindertuinen en waterspeeltuin een groene campus kunnen vormen.

Essentiële functie vervalt

Geert van Poelgeest, woordvoerder Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof, zegt dat die naam nergens op slaat omdat nog steeds in geen van de opties het groene karakter behouden kan blijven. ‘’Een unieke recreatie- en natuurplek in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied dreigt te verdwijnen. De essentiële functie van de kinderboerderij voor de wijk Tanthof en de stad Delft vervalt. De plek moet tot 50% van haar weides afstaan, waardoor veel grotere dieren weg (zoals schapen, pony’s, ezels en varkens) wegmoeten. Ook de kindertuin vreest voor haar voortbestaan en ziet 40 jaar cultivering van bodem en terrein in rook opgaan bij een eventuele verhuizing.’’

De stichting zegt verder dat het project ook ingrijpende gevolgen zou hebben voor de verkeersveiligheid en parkeeroverlast. ‘’De zes opties garanderen geen verkeersveilige situatie voor honderden fietsende scholieren op de smalle landbouwweg Abtswoude’’, aldus Van Poelgeest.

Kansen in samenwerkingen

Onix besprak tijdens de online bijeenkomst dat de partijen elkaar, ondanks de concessies, ook kunnen versterken en dat er kansen liggen in samenwerkingen. Bijvoorbeeld door de BSO en de kinderboerderij te verbinden en via groenonderwijs met een tuinlokaal. Volgens de tegenstanders is dit zonder enige onderbouwing. Van Poelgeest: ‘’De kinderboerderij zit dit niet zitten en wil, net als de kindertuin, een voorziening zijn voor de hele wijk en stad, en niet alleen voor de scholencampus.’’

Lees ook: Kinderboerderij Tanthof stapt uit werkgroep nu blijkt dat megaschool waarschijnlijk in Tanthof komt >

Alternatief

Gemeente Delft hoopt met de nieuwe, verzachtende opties het gesprek aan te kunnen gaan met de stichting. Dat zit er volgens Van Poelgeest niet zo in. ‘’De gemeenteraad krijgt geen keuzes van het college: de keus is bouwen of bouwen. Er is een uitstekend alternatief dat wel draagvlak heeft, maar deze optie is niet uitgewerkt.’’ De Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof roept de gemeente nogmaals op dat alternatief te onderzoeken en dat dat jarenlange juridische procedures voorkomt. ‘’We gaan echt tot het gaatje.’’

Dat alternatief gaat over de herbouw van de scholen op hun huidige plek met daarboven seniorenwoningen en is is volgens de stichting een goede omdat dit minder geld kost, de wijkstructuur niet aantast, verkeersproblemen en parkeeroverlast voorkomt, de natuur intact houdt en ruimte biedt aan seniorenwoningen.

Enorme vertouwensschade

Dat de megaschool geen draagvlak heeft bij de kinderboerderij, kindertuin en de wijkbewoners bleek het afgelopen jaar al: meer dan 6.300 ondertekeningen werden verzameld voor het behoud van de kinderboerderij en de kindertuin, en uit een poll bleek dat 85% van de wijk pleit voor herbouw van de scholen op hun bestaande plek. ‘’Dat zou toch een boodschap zijn die duidelijk overkomt,’’ aldus Van Poelgeest. ‘’Het verbaast mij zo ontzettend dat dat niet zo is. Wat daarachter zit zou ik niet weten. Als het doorgaat doet de gemeente Delft zichzelf zo’n enorme schade aan van het vertrouwen dat dan weggaat.’’

De gemeente benadrukte tijdens de bijeenkomst dat ze echt nog in de eerste fase zitten en er nog niets is besloten. De zes modellen moeten nog getoetst worden op aspecten als verkeer, groen-ecologische waarden, geluid, luchtkwaliteit, en kosten. In juni neemt het college van b&w een voorgenomen besluit over de haalbaarheidsstudie. Na het zomerreces volgt behandeling door de raad.

Lees ook: Kinderboerderij Tanthof krijgt hulp van 9-jarige Destiney >

De tegenstanders

Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof bestaat verder nog uit de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park, Natuurlijk Delfland en een groep verontruste wijkbewoners.