Na protesten roept TU op tot staakt-het-vuren in Gaza

Na een periode van veel protesten komt het bestuur van de TU Delft op woensdag 22 mei met een oproep tot een staakt-het-vuren in Gaza. Ondanks deze oproep komt het bestuur hiermee niet tegemoet aan veel van de eisen van de demonstranten. Zo komt er geen lijst met samenwerkingen met Israëlische wetenschappers of instituten. Ook komt er geen stop op dergelijke samenwerkingen.
TU Gebouw | ©Unsplash

“We vinden het menselijk leed dat het geweld tussen Israël en Hamas heeft veroorzaakt afschuwelijk. We delen de gevoelens van verdriet, verbijstering en onmacht. We veroordelen alle schendingen van het humanitair oorlogsrecht, en hopen dat dit conflict zo snel mogelijk eindigt. We wijzen elke vorm van antisemitisme en islamofobie af.” Aldus staat in een verklaring op de website van de TU. Ook onderschrijft het bestuur van de universiteit oproepen aan Israël om de hongersnood in Gaza tegen te gaan en aan Hamas om de gijzelaars vrij te laten.

‘Verschil van opvatting’
Redenen voor de universiteit om nu met deze oproep te komen zijn volgens henzelf: ‘de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega's en studenten zich niet meer veilig voelen, en de protesten op universiteiten’. Daarnaast maakt het universiteitsbestuur een compliment naar de demonstranten: “Demonstraties op onze campus zijn tot nu toe vreedzaam verlopen. Onze gesprekken met actievoerders verlopen respectvol.” Het college van bestuur spreekt echter over ‘een verschil van opvatting’ met de demonstranten.

Voorbeeld hiervan is dat het college van bestuur denkt dat het beëindigen van samenwerking met onderwijsinstellingen in het conflictgebied geen oplossing biedt. Zij schrijven: “We vinden het van belang om in dialoog te blijven met studenten en collega’s uit conflictgebieden, omdat juist zij kunnen bijdragen aan verandering.” De TU zegt verder geen lijst te publiceren van samenwerkingen met een bepaald land. Echter verwijzen zij wel door naar Cordis, waarop te vinden is met welke partners uit welke landen de TU Delft samenwerkt.

Stellingname
Het college van bestuur wil echter geen kant kiezen in dit conflict: “Naar ons oordeel past een dergelijke stellingname niet bij ons als universiteit.” Hierbij zegt de universiteit een plek te willen zijn waar plek is voor ‘open gesprekken’ en protest. Echter wordt hierbij benadrukt: “Het bezetten van een gebouw of een terrein geldt niet als demonstreren/protesteren en is niet toegestaan, evenals zonder toestemming overnachten in gebouwen of op terreinen van de universiteit.”