Meer groen in de wijk na de verkiezingen hard nodig: ‘Dit zou niet moeten kunnen’

Om de nieuwe gemeenteraad eens wat extra tot actie te roepen heeft kandidaat-raadslid Janne Gerritsen (D66) een actieplan voor klimaatverandering opgesteld. Veel punten komen redelijk overeen met de huidige ambitie van de gemeente. Concrete doelen zijn hard nodig, die zijn er wat Gerritsen betreft te weinig. ‘Met meer groen zijn we beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.’

Ook in de huidige gemeenteraad van de stad klinkt al langer de ambitie om de straten wat groener te maken. Het mobiliteitsplan, de parkeertransitie, de moties voor natuurinclusief bouwen én om projectontwikkelaars mee te laten betalen aan het onderhoud van de openbare ruimte. Allemaal pogingen van de gemeenteraad om de straten wat groener te krijgen. Tot resultaten heeft het echter nog steeds niet geleid.

Zo constateerde milieuorganisatie Natuur&Milieu in haar onderzoek vorige maand nog dat Delft één van de meest versteende steden is in Nederland. Samen met gemeenten als het Westland, Tilburg, Haarlem en Amsterdam staat ook Delft op diezelfde lijst. Gemiddeld genomen zou Delft 63 vierkante meter groen hebben per woning, dat is minder dan de afgesproken minimale hoeveelheid van 75 vierkante meter.

Steeds meer verstening
‘Nederland versteent steeds verder. Met als gevolg straten die na een heftige regenbui uren blank staan, en hittestress in steden. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten’, vertelde Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij de milieuorganisatie na de presentatie van het onderzoek.

Janne Gerritsen, kandidaats-raadslid voor D66, vindt het een heftig gegeven. ‘Om te wonen in een stad die zo bekend staat vind ik eigenlijk treurig. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen met alle innovatiekennis die we hier in huis hebben’, vertelt zij. Ze schreef daarom samen met de raadsleden van D66 Den Haag een actieplan.
Voorbeeld nemen aan Utrecht
Ze wil daarom dat Delft zich in de toekomst gaat houden aan de 3-30-300 regeling. In Utrecht zijn ze daar al mee begonnen om de stad fors te vergroenen. Volgens die vuistregel moet iedereen in de stad minimaal 3 bomen kunnen zien, moet iedere wijk voor 30% uit bladerdek bestaan én moet op 300 meter afstand een park beschikbaar zijn. ‘En ik denk dat we dit in onze gemeenteraad ook eens moeten bespreken’, aldus Gerritsen.

Een veelgehoord argument vanuit de gemeenteraad is dat er te weinig geld beschikbaar is. Plannen en ambities genoeg, maar echt stappen zetten lukt doorgaans niet. Bezuinigingen zorgden er het afgelopen jaar wederom voor dat er weinig geld vrij kwam voor extra groen.

Landelijke regelgeving nodig
Natuur&Milieu pleit er ook in ieder geval voor dat de Rijksoverheid zich in gaat zetten voor landelijke regelgeving. ‘Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn’, bepleitte van Tilburg.

Maar landelijke regelgeving is niet het meest belangrijke wat Gerritsen betreft. De Rijksoverheid moet meebetalen aan groen in de wijk. Samen met een raadsleden uit Kaag en Braassem en Den Haag pleit Gerritsen daarvoor in haar actieplan. ‘De gevolgen voor de stad zijn groot. Ik merk het zelf ook, als de straat blank staat van de regen loopt het bij mij thuis ook binnen. We zullen daarom bijvoorbeeld meer groen in de stad nodig hebben om neerslag vast te houden.’