Hoe Pijnacker-Nootdorp kan beslissen over kosten Delftse brug

De gelatinebrug dreigt nog duurder te worden. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van de ChristenUnie, het CDA, de VVD en Onafhankelijk Delft. De financiering van de brug blijkt nauw verweven te zijn met de plannen voor een snelfietspad tussen Delft en Rotterdam Alexander. De subsidies om deze fietsroute te creëren staan op zijn beurt onder druk, omdat de gemeente Pijnacker-Nootdorp erover denkt dit plan een halt toe te roepen.
De voorgestelde route | Foto: MRDH

De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) financiert de aanleg van het fietspad tussen Delft en Rotterdam Alexander voor maximaal 70 procent. Voorwaarde hierbij is volgens B&W dat: “alle betrokken gemeenten akkoord zijn met de voorgestelde route.” Pijnacker-Nootdorp denkt er echter over om de voorgestelde route af te keuren. Nu blijkt dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de financiering van ieder onderdeel van de route, waaronder de Gelatinebrug. Het college schrijft: “De maximale subsidie die we dan kunnen ontvangen op route delen, zoals het vrijliggende fietspad langs de Schieweg, de Gelatinebrug en de Mekelweg bedraagt dan maximaal 50 procent.” Gerrit Jan Valk (CDA) was een van de vragenstellers en reageert: “dit bevestigt waar we bang voor waren.” 

Nooit verwacht 
Ook spreekt Valk ervan dat dit “nieuwe informatie” is. Dat de financiering voor de Gelatinebrug voor zo’n belangrijk deel afhankelijk was van subsidies voor het snelfietspad is volgens hem “nooit helder gecommuniceerd naar de gemeenteraad”. Hij zegt hierover: "Wethouder Huijsmans had waarschijnlijk nooit verwacht dat Pijnacker-Nootdorp nee zou zeggen.” Daarnaast zegt hij dat de Gelatinebrug in de raad “vooral werd besproken in de context van de nieuwe woonwijk in de Schieoevers.” 

Als Pijnacker-Nootdorp beslist de stekker uit de plannen te trekken, betekent dit dus dat de maximale subsidie van 70 procent naar 50 procent van de kosten voor projecten als de Gelatinebrug zakt. Valk rekent voor wat dit betekent: “Delft betaalt nu zelf 30%, en dat is ongeveer 8 miljoen. Als we dan 50 procent gaan betalen, komt er nog ongeveer zes miljoen bij.” 

Bestaande routes
Bert van der Woerd, fractievoorzitter van de Delftse Christenunie, reageert: "Als Pijnacker-Nootdorp deze route afwijst moet er naar alternatieven gezocht worden." Hij vertelt: "Mijn kinderen zaten op school in Rotterdam Alexander en zij hebben mij verteld dat er gewoon al fietsroutes bestaan. Door deze te gebruiken en te verbeteren kunnen we ook voldoen aan de subside-eisen."

De beslissing van Pijnacker-Nootdorp volgt deze maand. 29 februari is er een vergadering waarin de definitieve beslissing valt. Vervolgens wordt dit onderwerp ook in de Delftse gemeenteraad aangesneden. Dit gebeurt waarschijnlijk op 19 maart.