Gemeente start inventarisatie onderwijs over holocaust

Er komt een inventarisatie van ‘de huidige activiteiten binnen het Delftse onderwijs op het gebied van holocausteducatie en het tegengaan van antisemitisme’. Dat kondigen burgemeester en wethouders aan in een antwoordbrief op vragen over antisemitisme, gesteld door CDA en Onafhankelijk Delft.

Synagoge Delft
Door middel van deze schriftelijke vragen uitten CDA’er Frank Visser en Onafhankelijk Delft-vertegenwoordiger Jolanda Gaal zorgen over groeiend antisemitisme. In antwoord melden B&W dat men graag iets wil doen om deze en andere vormen van discriminatie tegen te gaan. Echter schrijven zij nog ‘in gesprek’ te zijn om concreet beleid te ontwikkelen.  

 

Zorgelijk blijft echter dat antisemitisme toeneemt. Visser en Gaal benoemden in hun vragen ‘de constatering van het CIDI en de NCAB dat het aantal meldingen van antisemitisme het afgelopen jaar is verdubbeld’. Belangrijk middel om deze ontwikkeling tegen te gaan is, volgens deze raadsleden, het beter onderwijzen van de jeugd. Ze schreven daarom: “Is het college bereid om met de schoolbesturen in gesprek te gaan hierover en met hen te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de Holocaust en het Joodse leven meer aandacht te geven in de klas?” 

 

Inventarisatie 
B&W reageren dat zij het eens zijn met het idee dat ‘onderwijs bijdraagt aan bewustwording rondom dit onderwerp’. Hierbij geven ze aan dat verschillende scholen al activiteiten in dit kader ondernemen: “We weten dat diverse VO scholen - in het kader van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag - een bezoek brengen aan één van de Duitse concentratiekampen.” Om een beter overzicht te krijgen over wat welke scholen doen, starten ze een inventarisatie. Doel hiervan: “Op basis van deze inventarisatie wordt gekeken vanuit de gemeente wat lokaal nodig is voor de versterking van de holocausteducatie.” 

 

Wel waarschuwen de bestuurders: “Wel is het goed om ons hierbij te realiseren dat het curriculum van een school uiteindelijk valt onder eerste verantwoordelijkheid van de school en schoolbesturen, ook waar het gaat om eventueel aanvullende activiteiten.” Uiteindelijk is het dus aan scholen zelf om te bepalen of en hoeveel aandacht ze aan dit thema besteden.