Gemeente reageert op zorgen marktondernemers

“Voor alle marktkooplieden zijn passende oplossingen mogelijk ”, zo reageert een woordvoerder van de gemeente op zorgen van marktondernemers over het invoeren van een emissievrije zone in de binnenstad.
Tom Richmond in gesprek met de marktmeester

“We begrijpen dat er zorgen zijn bij de ambulante ondernemers op de markt over het voornemen om per 1 januari 2025 een nul-emissiezone in te stellen in de binnenstad van Delft”, aldus de woordvoerder. Een ondernemer zei in een recentereportage van Omroep Delft dat dit “het einde van de Delftse markt is.” Kooplieden op de markt zeiden dat het nu nog te duur is om een ‘groener’ vervoermiddel aan te schaffen en dat ook de benodigde infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan voldoende laadpalen) nog niet aanwezig is. Deze kramers deden daarom een oproep aan de wethouder: “zorg voor ontheffingen.”

Dreigend faillissement 
De gemeente zegt nu tegen Omroep Delft: “Gelukkig kent de overheid ruime overgangsregelingen en zijn er diverse ontheffingen mogelijk.” De woordvoerder noemt hierbij enkele voorbeelden van wat er mogelijk is: “Zo is er een ontheffing mogelijk als een schoon voertuig nog niet leverbaar is of wanneer een elektrisch voertuig nog niet kan worden geladen. Dat geldt ook wanneer er sprake is van een dreigend faillissement omdat een zero-emissievoertuig te duur is. 

“Ik kan het hele land doorrijden in mijn wagen en die tweehonderd meter de binnenstad in, zouden dan niet kunnen”, zei een van de ondernemers tegen Omroep Delft verslaggever Tom Richmond. Daarbij maakte deze koopman zich zorgen over onsamenhangend beleid. Er zijn immers meer steden bezig met zero-emissiezones. De angst bestaat daarom dat het voor rondtrekkende marktondernemers een lappendeken wordt van gemeenten waar ze wel en waar ze niet met de dieselwagen kunnen komen. 

Zo soepel mogelijk
De gemeente reageert op deze zorg: “Om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen werken we aan een uniform beleid van overgangsregelingen en ontheffingen, samen met de andere gemeenten die ook het voornemen hebben om een nul-emissiezone in te stellen. De gemeente Delft zal aansluiten bij het landelijke proces dat is gericht op uniformiteit tussen de verschillende nul-emissiezones.”

Ook geeft de woordvoerder aan dat de gemeente de ondernemers te willen betrekken bij het oplossen van de problemen: “Als gemeente Delft overleggen we geregeld met de binnenstadondernemers via de Commissie Bevoorrading Delft waar ook de marktmeester lid van is. De signalen uit de reportage zijn ons daarom ook bekend. Om ambulante ondernemers te helpen bij de omschakeling naar schoon vervoer bieden we hen een gratis adviesgesprek aan met een logistiek adviseur.”