Gemeente over te veel deelscooters in Delft: ‘niet onwenselijk’

Er zijn meer deelscooters in Delft dan is afgesproken door de gemeente met de aanbieders van dit elektrische vervoersmiddel. Een woordvoerder meldt dat de gemeente geen probleem heeft met het gegeven dat ‘het aantal deelscooters in onze stad iets fluctueert’. Wel zegt deze woordvoerder: “Forse overschrijdingen van het aantal scooters zijn niet wenselijk. Hier hebben we de aanbieder ook op aangesproken. In overleg met de aanbieders maken we ook gezamenlijke afspraken om overschrijdingen te voorkomen.”

Deelscooters op de stoep | Foto: Gitta Fleuren
Dat er te veel deelscooters in Delft aanwezig zijn blijkt uit tellingen van actiegroep Scootervrij. Uit hun gegevens blijkt dat Check gemiddeld 158 scooters in Delft geparkeerd had, in de periode waarin de actiegroep haar onderzoek deed. De gemeente reageert dat de afspraak is dat ‘in Delft per aanbieder 100 deelscooters mogen worden aangeboden’. De woordvoerder voegt toe: “In de periode waarin gemonitord is, lag dit aantal inderdaad hoger.” 

 

Stimuleren 
De gemeente laat weten dat het ‘niet onwenselijk’ is dat het aantal scooters in Delft soms meer en soms minder is dan de afgesproken honderd. “Verschillende gemeenten zijn met elkaar verbonden”, legt de woordvoerder uit. Hierbij ziet de gemeente dat ‘de afgelopen tijd meer ritten in Delft zijn geëindigd dan er zijn gestart’. Dit is een belangrijk deel van de verklaring dat er in de voorbije periode meer scooters in Delft waren dan toegestaan. Dat de scooters op deze manier gebruikt worden is daarmee op zekere hoogte goed nieuws voor de gemeente, want deze wil ‘duurzame mobiliteitsvormen’ stimuleren ter vervanging van de auto. 

 

Toch zijn overschrijdingen niet de bedoeling. En Check had hoe men het ook wendt of keert fors meer scooters in Delft dan afgesproken. De gemeente zegt de aanbieder te hebben aangesproken. Buiten Check zijn er overigens ook andere aanbieders van deelscooters. Go Sharing is actief in Delft, maar het onderzoek van Scootervrij laat zien dat deze aanbieder zich aan het maximum van 100 houdt. Felyx zou niet actief moeten zijn in Delft, maar blijkens de tellingen van Scootervrij, zijn er doorgaans ook van dit bedrijf veel scooters in het Delftse straatbeeld te vinden.