Gemeente Delft is blij met restwarmte van de Rotterdamse haven


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie gaan samen investeren in de aanleg van WarmtelinQ: een ondergrondse leiding die restwarmte brengt van de Rotterdamse haven naar verschillende gemeentes in de regio, waaronder Delft.

De gemeente Delft is blij met de aanleg van WarmtelinQ. De leiding zal lopen vanaf de Rotterdamse haven via Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk naar Den Haag. Hiermee zullen zo'n 120.000 woningen en andere gebouwen in de regio verwarmt kunnen worden.

Verwarmen
Het warme water gaat vanuit de leiding naar de lokale warmtenetten, deze leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven die in de buurt van de leiding liggen. Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën, zegt dat er een mijlpaal is bereikt.

Lees ook: Hoe Delft in de ban raakte van woningsplitsing: 'Je kent de buren gewoon niet meer' >

“WarmtelinQ is noodzakelijk. Het gebruik van restwarmte betekent een forse besparing van aardgas,” aldus Brandligt. De woningcorporaties in de gemeenten zijn ook blij met de aanleg van WarmtelinQ, want zij kunnen op deze manier hun woningen verwarmen.

Fossiele brandstoffen
Naast dat het een van de meest betaalbare alternatieven is voor corporaties, is het ook een duurzaam alternatief. Op de website van WarmtelinQ staat dat ruim de helft van de energie die in Nederland gebruikt wordt, op gaat aan warmte.

Al gelezen? Nog één verdachte spoorloos na achtervolging en crash in Delft >

‘’En 47% daarvan wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Bijna al die warmte is momenteel nog afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas,’’ aldus WarmtelinQ. Het nieuwe warmtenet maakt daarentegen geen gebruik van aardgas of andere fossiele brandstoffen, maar dus van de restwarmte van de Rotterdamse haven.