‘Geldverkwisting’ is voor college ‘geen aanleiding tot gesprek met TU’

‘Bij de TU Delft heerst een cultuur van veel en gemakkelijk geld uitgeven’. Dat beschreef het NRC in een recent artikel. De TU gaf aan ‘zich hier niet in te herkennen’. Ondanks deze ontkenning, wilde GroenLinks weten “of het college kansen ziet om dit met de TU te bespreken.” Burgemeester en wethouders antwoorden: “Het college ziet geen aanleiding om aanvullend in gesprek te gaan met de TU Delft als gevolg van dit artikel.”
TU Delft | © Unsplash

Het NRC schreef in het artikel, dat aanleiding gaf tot schriftelijke vragen van GroenLinks, over een protonenkliniek. Deze kliniek was bedoeld om stappen te maken in de behandeling van kanker. Het NRC beschrijft echter dat de kliniek zelf financieel niet levensvatbaar is en staande gehouden wordt met injecties van vele miljoenen euro’s. Daarnaast schetst het artikel van het NRC een beeld van bestuurders die veel geld declareren voor autoritten met chauffeurs en dure lunches. Het college reageert: “Het is aan de TU Delft zelf om de risico’s van dergelijke projecten af te wegen. Doordat dit betrekking heeft tot het interne financiële beleid van de TU Delft, heeft de gemeente Delft hierin geen inbreng.”

Beeldvorming
Echter is er wel degelijk samenwerking tussen de gemeente en de TU. Dit erkent het college: “Sinds 2016 werken de TU Delft en de gemeente Delft via een Convenant samen op een aantal thema’s. Sinds de start van het Convenant is de samenwerking steeds intensiever geworden en wordt er op veel thema’s en onderwerpen samengewerkt.”

Hiermee rijst de vraag of de gemeente niet toch in gesprek zou moeten gaan met de TU. Al is het maar om te zorgen dat de geleverde inspanningen voor meer verbinding tussen universiteit en stad teniet worden gedaan door slechte beeldvorming. “Het college is het ermee eens dat een positieve beeldvorming belangrijk is”, schrijft het stadsbestuur. Toch houdt het college vol geen aanleiding te zien de TU hierover aan te spreken.

Zie ook:

Vragen over ‘cultuur van makkelijk en veel geld uitgeven’ bij TU