Een op de drie studenten beoordeelt het leven met een zware onvoldoende

Een op de drie studenten beoordeeld zijn of haar leven met een zware onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in Delft, Leiden en Utrecht door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Studenten Onderzoek Samen.

Studenten verloren hun bijbaantjes, het fysieke onderwijs, verenigingsactiviteiten en moesten hun sociale activiteiten beperken. En dat eist nu zijn tol, blijkt uit een nieuw onderzoek onder 7500 studenten. Een derde van hen beoordeeld het leven met een zware onvoldoende.

Wegvallen

Volgens de ISO willen studenten ook helpen bij het oplossen van corona gerelateerde problemen, maar hebben ze geen idee waar ze terecht kunnen met hun inbreng en energie. Wat de situatie onder deze jongeren alleen maar lijkt te verergeren.

Martijn Janse, een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Lieve Mark’ benadrukt dat juist door het wegvallen bijbaantjes, sport en sociale activiteiten , jongeren maar al te graag zouden meehelpen bij het bedenken van oplossingen in de coronacrisis.

Groningen start met corona sneltesten als voorwaarde voor deelname onderwijs, volgt Delft? >

De bereidheid onder de ondervraagde studenten om de coronaregels te volgen blijkt ook groot: 99 procent van de studenten ging naar eigen zeggen na een positieve testuitslag in quarantaine. Terwijl het landelijke gemiddelde op 72 procent ligt.

Concentreren

Maar het blijft lastig voor studenten om de maatregelen naar hun huissituaties te vertalen. Velen van hen wonen in kleine huizen met veel huisgenoten, waardoor afstand houden vrij moeilijk is. Volgens de studentenorganisaties moet het beleid dan ook beter vertaald worden naar de student, stelt ISO.

Dwight van Schoorl, een andere initiatiefnemer van het coronaonderzoek onder studenten, gelooft dat er een uitleg van de maatregelen moet komen die ‘’voor studenten’’ en ‘’door studenten’’ is. Op deze manier worden volgens Van Schoorl de regels ook werkelijk toepasbaar voor studenten.

Meer dan de helft van de ondervraagde studenten heeft ook moeite met het volgen van thuisonderwijs, waarbij het ontbreken van een rustige studieplek in huis het voornaamste probleem is. “Als je met dertien anderen woont, is het niet altijd makkelijk om je te concentreren”, aldus Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg.

Theaters

Volgens Coban kan dit opgelost worden door leegstaande gebouwen zoals restaurants en theaters in te richten als studieplekken: “Zet studenten in om die plekken te vinden en in te richten, ze staan te trappelen om hun vrije tijd nuttig in te vullen,” aldus Coban.

Daarnaast geloven de initiatiefnemers ook dat studenten op andere vlakken een waardevolle bijdrage kunnen leven. Zo stellen ze dat studenten in dienst van de gemeenten projecten uit zouden kunnen voeren om zo corona gerelateerde knelpunten op te lossen.

De burgmeester van Delft én voorzitter Netwerk Kennissteden Nederland, Marja van Bijsterveldt, spreekt haar waardering uit over het onderzoek en de uitkomsten: “De uitkomsten laten zien dat een groot deel van de studenten zich bewust is van hun verantwoordelijkheid en deze bijvoorbeeld bij quarantaine ook neemt.’’

Voorzitter TU Delft studentenraad pleit voor afschaffen van het Bindend Studieadvies >

Bijsterveldt vervolgt: ‘’Maar ook blijkt dat de maatregelen, het niet zien van vrienden en de belemmering van onderwijs grote impact hebben op hun bestaan. Eenzaamheid, depressie en demotivatie kunnen hiervan het gevolg zijn. Dit vraagt aandacht van onderwijsinstellingen en studentensteden.”