Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van Delfland herbenoemd voor tweede termijn

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland is per 1 juni voor een periode van zes jaar herbenoemd. Daverveldt gaat hiermee zijn tweede termijn vervullen. Een termijn die in het teken staat van een stevig pakket aan wateropgaven: het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatveranderingen en de effecten hiervan op het watersysteem. En dat in een verstedelijkt, verhard gebied, pal aan de kust, waar elke vierkante meter een eigen functie heeft.

Piet-Hein Daverveldt van Delfland en Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland | Foto: HHDelfland
Benoemd door de koning                                                                                
Daverveldt is sinds 2018bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Het algemeen bestuur van Delfland heeft Daverveldt in januari aanbevolen voor herbenoeming. Daverveldt is de 52’stevan het Hoogheemraadschap van Delfland en hiermee voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. In Nederland wordt eenbenoemd bij koninklijk besluit. Op 28 mei is Daverveldt officieel herbeëdigd door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit.

 

Verbetering waterkwaliteit in Delfland
Delfland staat voor grote opgaven. Zo werkt Delfland continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit maar dit gaat helaas langzamer dan gehoopt. Daverveldt: “Het water moet nog veel schoner. We willen écht niet langer dat er voedingsstoffen, bestrijdingsmiddelen of andere vervuilende stoffen, zoals PFAS, in het water komen. Daarom vragen we aan de landelijke overheid om strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat we onze handhavers inzetten waar we de grootste risico’s verwachten en dringen we aan op strengere straffen bij overtredingen. Ook helpen we tuinbouwbedrijven bij het lekvrij maken van hun bedrijf door hiervoor watercoaches in te zetten. Daarnaast vragen we om een bronaanpak bij lozingen. Want als het er niet in komt, hoeven we het er ook niet uit halen.”

 

Flinke wateropgaven voor de boeg                                                                 
Daverveldt geeft aan dat het waterschap daarnaast samen met bewoners, gemeenten, tuinders en bedrijven in Delfland keihard aan de slag gaat om het gebied te beschermen tegen de extreme gevolgen van klimaatverandering. “Ik ben zeer vereerd met mijn herbenoeming. Samen met het algemeen bestuur zet ik de schouders eronder om oplossingen te bedenken voor deze wateropgaven.” Daverveldt legt uit dat dit geen eenvoudige opgave is. “Delfland ligt aan de kust. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we onder meer te maken met extremer weer, verzilting en een stijgende zeespiegel. Dat heeft flinke gevolgen, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan onze kades, dijken en duinen die we moeten aanpassen aan die zeespiegelstijging.”


ZIe ook:
Ontdek 735 jaar Delfland tijdens de meivakantie