Delftse raad stemt over extra coronasteun ondernemers

De horeca en de evenementensector in de stad worden met het voorstel op hun wenken bediend. Het is de bedoeling van de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur om hen verder door de crisis te helpen. Dat willen ze doen met maatregelen die de lasten voor ondernemers moeten verlagen en meer ruimte moeten bieden voor terrassen in de stad.

Alle commissieleden onderschreven dat de ondernemers het zwaar hebben tijdens de coronacrisis. Het initiatiefvoorstel van Stip is een signaal naar de stad om weer de horeca en de ondernemers in de stad te steunen. De nieuwe maatregelen werden dan ook het college van B&W met veel enthousiasme ontvangen, met de nodige aanvullingen.

Rob Kramer, eigenaar van Kramers’ muziekschool, was aanwezig om in te spreken tijdens de vergadering. Hij begon eerder al een actie op sociale media om de Delftse horeca te steunen en ziet ook veel steun bij Delftenaren. Hij was vooral blij met het initiatiefplan van de commissie. ‘Het is niet alleen goed voor de horeca, maarvoor de levendigheid van de stad is het een goed idee. Juist omdat het een eenmalig iets is, kunnen de bewoners maar weinig er tegenin brengen. Iedereen wil de levendigheid terug in de stad’, vertelt Kramer tijdens de commissievergadering.

Extra lucht

De ondernemers moeten meer de mogelijkheid en de ruimte krijgen om, wanneer de coronamaatregelen verder versoepeld worden, meer evenementen te kunnen organiseren en krijgen horecaondernemers zonder terrassen de mogelijkheid om elders een tijdelijk terras op te tuigen. Het is volgens Rick van de Brink, raadslid voor STIP, nodig om de horecaondernemers een hart onder de riem te steken.

Lees ook: STIP, VVD en GroenLinks bedenken plan om Delftse ondernemers te ondersteunen >

In het voorstel van STIP, VVD, CU, GroenLinks en Onafhankelijk Delft staat onder andere dat de vergunningstermijn wordt verkort, mogen organisaties korter op elkaar incidentele evenementen organiseren, hoeven ondernemers geen reclamebelasting voor hun terras te betalen en komt er ook extra ruimte voor ondernemers zonder terras.

Brede steun voor initiatiefvoorstel

De indieners konden in de commissie in ieder geval rekenen op brede steun van het gros van de partijen. Wel waren er nog een aantal haken en ogen zichtbaar volgens D66, Hart voor Delft en het CDA. De partijen vonden de beschrijving nog wat vaag. Met name Hart voor Delft verwacht dan ook amendementen in te dienen om aanpassingen mogelijk te maken. Op 17 juni wordt er definitief besloten of de maatregelen worden aangenomen. Dan zal het voorstel definitief voorgelegd worden aan de raad.