Delfts architectenbureau Vakwerk ontvangt Compliment voor het Monument

Paul Ketelaars (rechts) van Vakwerk Architecten nam het compliment in ontvangst.

Vakwerk Architecten kreeg onlangs het Compliment voor het Monument van de provincie Zuid-Holland voor het oude Ketelhuis, ook wel het Vakwerkhuis genoemd. Deze oorkonde wordt maandelijks door provincie Zuid-Holland uitgereikt als blijk van erkenning voor gerestaureerde en herbestemde monumenten in de provincie. Het Vakwerkhuis staat ook op de shortlist van de Le Comte-commissie van de historische vereniging Delfia Batavorum als kandidaat voor de Le Compteprijs 2020


Het bijzondere industrieel rijksmonument vind je aan de voet van de Sint Sebastiaansbrug. Paul Ketelaars (rechts op de foto) van Vakwerk Architecten nam het compliment in ontvangst. Vakwerk Architecten dat gebouwen, interieurs en landschappen ontwerpt, krijgt dit blijk van waardering vanwege hun inzet om het rijksmonument te restaureren, te herontwikkelen naar een kantoor-, horeca- en bijeenkomstfunctie en verder toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Laboratorium

Het Vakwerkhuis is een architectuurhistorisch waardevol rijksmonument, dat bestaat uit het Ketelhuis met een schoorsteen en een machinistenwoning van omstreeks 1900. Het interieur heeft zijn oorspronkelijke indeling grotendeels behouden. Het Ketelhuis bevat een lichtkap en een verlaagd deel met olietanks en stookkanalen naar de schoorsteen. Het Vakwerkhuis was onderdeel van het voormalig laboratorium van de Afdeling Physica en Electrotechniek van de Technische Universiteit Delft. Het zorgde voor de energievoorziening van de onderwijsgebouwen van de toenmalige Polytechnische School (nu TU) in het gebied. Door veranderingen in de energiestroom, stond het monument al sinds 1974 leeg.

Prijsvraag DUWO

Het Ketelhuis was eigendom van studentenhuisvester DUWO. Die wilde het gebouw verkopen aan een partij met creatieve ideeën voor een op de campus passende functie. DUWO schreef daarom enkele jaren geleden een prijsvraag uit. Het winnen van deze prijsvraag betekende dat Vakwerk Architecten het gebouw heeft aangekocht, hersteld en herontwikkeld en exploiteert.

Lees ook: PoortMeesters Delft van start: meer dan honderd woningen rondom bijzondere binnentuin>

Gebroken bakstenen

Vakwerk vestigde zich bij aankoop direct in het pand en kon zo maximaal inspelen op wat het gebouw te bieden had aan karakter, gebruiksmogelijkheden en herbruikbare materialen. Veel van vroeger is behouden. Overal zie je de onderdelen van het historische pand vermengt met nieuwe constructies en bouwwerken. Per ruimte onderzocht Vakwerk de aanwezige oorspronkelijke elementen. Tegelwanden bleven behouden. Gebroken en doorgezaagde bakstenen herinneren aan de geschiedenis van het gebouw. Zij toverden het gebouw om tot prachtige authentieke locatie waar gewerkt, vergadert, geluncht én geborreld kan worden.

Bron van energie

Daarmee heeft de campus van de TU Delft sinds vorig jaar een multifunctionele creatieve community met café gekregen, waar studenten, ondernemers, zzp’ers, start-ups, creatieveling en ook gezinnen terecht kunnen voor uiteenlopende zaken, van een flexibele werkplek voor een middagje tot en met een goede lunch in het weekend. Het Vakwerkhuis bestaat uit zo’n 110 werkplekken en zeven vergaderruimtes. Met de herontwikkeling is de oorspronkelijke functie weer terug: het Vakwerkhuis als bron van energie.

Het Vakwerkhuis - Foto: Facebook Vakwerk Architecten