Delftsch Studenten Corps op het matje geroepen, boetes voor overlast op De Hoge Veluwe

Foto: Frans de Wit

Een groep van 15 jongens van het Delftsch Studenten Corps werd op vrijdagnacht 5 november gedropt bij het Nationale Park De Hoge Veluwe. Daar zorgde de groep voor overlast en zijn beboet voor openbaar dronkenschap. Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft schoon genoeg van dit soort groepen.


President Olivier Abbenhuis van het Delftsch Studenten Corps vertelde eerder al aan mediapartner Omroep West dat de dropping niet georganiseerd was vanuit de vereniging, maar een initiatief was van de groep zelf. Ook zouden ze het park niet hebben betreden, maar zich wel lomp en luidruchtig hebben gedragen bij de ingang.


Vernield
De jongens zouden een stoepbord hebben vernield, maar dit ook weer gerepareerd hebben volgens Abbenhuis. De Hoge Veluwe is helemaal klaar met dit soort droppings. Het is volgens hen het zoveelste incident en daarom roept het park de gemeente op om een verbod in te voeren op droppings. De bijkomende overlast zorgen voor ontwrichting voor de dieren en de natuur in het park.
Het zou leiden tot vertrapte zeldzame planten en dieren die door de verstoring aangereden worden. Abbenhuis laat weten dat de vereniging zijn verantwoordelijkheid gaat nemen en de regels zal aanscherpen.


Verbod
Een van de verscherpingen is dat leden voortaan droppingslocaties vooraf moeten melden bij de vereniging. Ook zullen er verantwoordelijken worden aangesteld die aanspreekbaar zijn op een goede verloop van de activiteit.Daarnaast vindt Abbenhuis dat de betrokken een passende straf tegemoet kunnen zien voor het incident. Het park ziet het liefst een verbod op de droppings. Zij hebben dan ook de aangrenzende gemeente opgeroepen om via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te bepalen wat zij wel en niet toestaan binnen hun gemeentegrenzen.