Delft spurt deze zomer naar record van 110.000 inwoners

Nog deze zomer, mogelijk binnen enkele weken, verwelkomt Delft de 110.000ste inwoner. Nog nooit is de bevolking van de stad zo groot geweest.

Bevolkingsgroei in de afgelopen 25 jaar | Foto: Gemeente Delft
Afgelopen twee jaar deed zich een groeispurt voor, die nu leidt tot een bevolkingsrecord. In 2022 steeg het aantal inwoners al fors met 1,45 procent, vorig jaar zelfs met een ongekende 3,3 procent. Bekeken over de afgelopen 25 jaar: in 1995 telde de stad 92.500 inwoners, nu zijn het er dus bijna 110.000. Een toename van 19 procent in een kwart eeuw tijd. 

 

Woningvoorraad 
Komende jaren zet de groei alleen nog maar door. Er kunnen bij voorbeeld nog woningen worden gebouwd op de resterende plekken langs het treintunnel-tracé richting Rotterdam. En vermoedelijk vanaf volgend jaar start, indien de Raad van State daarvoor toestemming geeft, de bouw van een grote wijk met zeker 3.000 woningen op het terrein van de voormalige Kabelfabriek langs de Schie. Gerekend vanaf 2022 wil de gemeente er in 2040 nog zo’n 15.000 woonruimten bij hebben. Uit data van de gemeente blijkt dat nu zo’n 62 procent van de woningvoorraad bestaat uit ‘appartementen’, waaronder flats. Van die bijna 110.000 Delftenaren is 62 procent ongehuwd (28 procent gehuwd), 41 procent van de stadsbevolking is van buitenlandse komaf.  

 

Niet helemaal duidelijk is wat de kosten en baten zijn van toenemende aantallen woningen. Een woordvoerder van de gemeente zegt wel dat de stad voor elke stijging van 1.000 inwoners er jaarlijks zo’n 400.000 euro bij krijgt aan basis-uitkeringen van het rijk. “Dat geld gebruiken we voor de extra voorzieningen die nodig zijn voor de groei van de stad en de nieuwe Delftenaren.”