Delft is klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen

Zo ziet een stembureau er straks niet meer uit. Foto: Frans van Rijnswou 

De gemeente Delft heeft inmiddels voldoende mensen om op 15, 16 en 17 maart de stembureaus voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer te bemensen. Vorig jaar riep de gemeente mensen op om zich aan te melden als lid van een stembureau. Daar is ruimhartig gevolg aan gegeven.

Een stembureau bestaat uit maximaal vier leden en een voorzitter. Omdat nu in verband met de coronasituatie drie dagen gestemd mag worden, heeft de gemeente meer mensen nodig voor deze verantwoordelijke taak. De leden van een stembureau controleren of mensen mogen kiezen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat alles op een stembureau volgens de regels gaat.

Stemlokalen coronaveilig
De mensen die zich hebben opgegeven voor de stembureaus krijgen een online instructie om hen voor te bereiden op hun taak in het stembureau. De stemlokalen worden door de gemeente ingericht in overeenstemming met de coronamaatregelen. Dat betekent niet alleen veiligheid voor de leden van het stembureau, maar zeker ook voor de kiezers. Er zullen tenminste veertig stembureaus worden ingericht in Delft.

Lees ook: Beslis mee over de toekomst van Delft >

Keelpijn
Delftenaren die ouder zijn dan 70 jaar mogen per post stemmen, zodat ze helemaal niet naar een stemlokaal hoeven te komen. Via de post ontvangen ze een stembiljet, dat ze in een bijgevoegde retourenvelop kunnen terugsturen of afgeven op speciale afgiftepunten. Tot nu toe was stemmen per post alleen toegestaan voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

Voor kwetsbare Delftenaren is het mogelijk om iemand te machtigen om namens hen te stemmen. Omdat de verwachting is dat meer mensen dan gebruikelijk dit zullen doen, kunnen kiesgerechtigden deze keer maximaal drie machtigingen ontvangen. Normaal waren dat er twee. Word je dus op de dag van de verkiezingen wakker met keelpijn dan kun je nog snel je buurvrouw of een familielid machtigen.