Delft investeert miljoenen in Stedin, CDA en Hart voor Delft stellen vragen


Wat de meerderheid van de fracties in de commissie Economie, Financiën en Bestuur betreft mag wethouder Brandligt over gaan tot een kapitaalstorting bij netwerkbeheerder Stedin. Het bedrijf zal dan zo’n 4.88 miljoen euro krijgen van de gemeente om zich aan te passen aan nieuwe energiebehoeften.

Stedin is als bedrijf overgegaan tot een aandelenverkoop van 200 miljoen euro. Dat bedrag is volgens wethouder Brandligt nodig om het energienet in de regio te verzwaren. Daar komt ook direct het investeringsbedrag vandaan voor de gemeente. Delft heeft namelijk 2.44% van de aandelen in haar bezit, om die hoeveelheid te behouden moet er een investering geplaatst worden.

Jan Peter De Wit van Hart voor Delft was het daar niet mee eens. Hij vond het een onlogisch voorstel, juist omdat er eerder al Eneco-aandelen waren verkocht met het idee dat de gemeente geen aandelen meer in handen zou hebben van commerciële organisaties. Hart voor Delft ziet liever dat andere gemeenten het voortouw nemen bij het investeren in Stedin. ‘Ik vind het eigenlijk een inconsistent besluit van Wethouder Brandligt. De wethouder heeft eerst eerder aangegeven dat wij als gemeente niet moeten speculeren, vervolgens kopen we alsnog artikelen. Ik snap dat niet’, legt De Wit uit.

Veel fracties stemmen in
Toch was het gros van de fracties in de commissie voorstander van de kapitaalinjectie voor Stedin. Juist omdat Delft de energietransitie ziet als een groot onderwerp waar op gehandeld moet worden. ‘Maar dat is niet iets dat een gegeven zou moeten zijn. We hebben als gemeenten namelijk geen sterke positie wat ons budget betreft. Andere gemeenten in de regio, zoals Dordrecht en Rotterdam, hebben een overliquiditeit en zijn een stuk rijker. Daarmee hebben zij wel de mogelijkheid om aandelen te kopen, ik vind dat wij daar niet genoeg ruimte voor hebben op budgettair vlak’, gaat het raadslid verder.

Lees ook: Gemeenteraad Delft stopt met Whatsapp >

Op 18 juni wordt er een definitief besluit genomen door de burgemeester en de wethouders. Hart voor Delft en het CDA willen het onderwerp tijdens de raadsvergadering van 17 juni in ieder geval nog wel behandelen. ‘Juist omdat het nu gaat om een collegebesluit, willen we hier vragen op stellen. We zijn namelijk van mening dat het besluit bij de raad zou moeten liggen. We voelen ons nu buitenspel gezet’, sluit De Wit af.