College wil nieuw gebouw voor Theater de Veste

Theater de Veste groeit uit zijn voegen. Nog geen dertig jaar na de bouw van het stadstheater, blijkt het niet klaar te zijn voor de toekomst. Daarom komt het college nu met een voorstel: een nieuw theater uit de grond stampen.
Theater de Veste

Dit nieuwe theater komt er niet vandaag of morgen. De gemeente geeft aan dat ‘hiervoor de komende jaren geen geld is’. Eerst moet er namelijk gewerkt worden aan grote projecten als het ‘Innovatiedistrict’, bestaande uit de Schieoevers en de TU Campus, en de energietransitie. Het college stelt voor vanaf 2028 jaarlijks te evalueren of er geld is voor de Veste.

Te klein
Een van de belangrijkste redenen om tot nieuwbouw over te gaan is dat het huidige theater simpelweg te klein is. Het theater heeft één zaal, waar 500 stoelen in staan. Dit is volgens de wethouders en theaterdirecteur Marijtje Pronk ‘veel te weinig’ voor een stad als Delft, die in de komende jaren doorgroeit naar meer dan 120.000 inwoners. 

Waar dit nieuwe theater moet komen is nog niet bekend. Het kan zijn dat het huidige theater wordt afgebroken, om plaats te maken voor het nieuwe. Ook kan er gezocht worden naar een nieuw adres. Eis is wel dat het een locatie wordt in, of in de buurt van de binnenstad. Waar het theater ook komt, er moet ruimte zijn voor een grote zaal, waar 800 stoelen in kunnen. Daarnaast moet er een ‘multifunctionele zaal’ zijn, waar 250 stoelen én 800 staplekken zijn.

Scenario’s
Door te kiezen voor nieuwbouw kiest het college voor de duurste weg. De gemeente heeft een financiële vergelijking gemaakt tussen de verschillende uitgewerkte scenario’s. Een minimale renovatie zou 38 tot 47 miljoen kosten. Een renovatie die zou zorgen dat het theater voldoen kan aan de eisen voor een theater dat past bij Delft zou al 62 tot 74 miljoen euro vragen. Nieuwbouw op de huidige locatie vraagt een investering van 67 tot 80 miljoen euro. Op een andere locatie kost maar liefst 69 tot 85 miljoen.

Toch kiest het college voor nieuwbouw. In de afweging van de verschillende scenario’s staat dat een minimale renovatie ‘een weinig aantrekkelijk scenario is, omdat een forse investering nodig is, die uiteindelijk resulteert in een theater waarbij belangrijke gebreken niet verholpen worden’. Over een uitgebreide renovatie zegt deze afweging: ‘De grote zaal wordt nog steeds slechts uitgebreid met 74 zitplaatsen, waarmee de grote zaal op 574 stoelen komt in plaats van de benodigde 800. De capaciteit is nog steeds onvoldoende om een breed en toonaangevend aanbod te programmeren en in voldoende inkomsten te voorzien.’

Besluit
Het college geeft aan dat het verwacht dat de gemeenteraad ‘voor de zomer’ met een besluit komt over de toekomst van het theater. Wethouder Frank van Vliet licht toe: ‘Gemiddeld duurt de bouw van een nieuw theater, van planvorming tot ingebruikname, zo’n 10 jaar. Daarom is het nodig om nu een keuze te maken.’

Voorlopig moet de Veste het doen met het huidige gebouw. Gemeente en theater gaan in gesprek over hoe de komende jaren overbrugd worden.