C&A, jeugdhulp, Avalex: dit en meer bespreekt de gemeenteraad

Er staat weer een raadsvergadering op de planning voor de gemeente Delft. Donderdagavond 7 maart staan een hoop zaken op de agenda. Hieronder een overzichtje van de agenda van vanavond. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar, ook is het via de website van de gemeente te volgen.
Stadhuis | Joram Niese

Bij de bespreekagenda staan de vijf zaken die vanavond besproken worden, dat zijn: bestemmingsplan Paradijspoort C&A locatie, bezoeken milieustraten van Avalex, Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de motie ‘Delft kan niet door de helft’.

Bestemmingsplan Paradijspoort C&A locatie
De C&A aan de Paradijspoort is onlangs gesloten. Er ligt een bestemmingsplan op tafel om op deze plek appartementen te bouwen die al met al 15 meter hoog worden. Omwonenden zijn het hier niet mee eens en in de politiek zijn er ook nog een hoop vragen over.

Omroep Delft verslaggever Tom Richmond ging onlangs in gesprek met enkele bezorgde omwonenden.

Bezoeken milieustraten van Avalex
Milieustraten van Avalex zijn sinds 1 januari j.l. te bezoeken met een digitale strippenkaart. Dit is een systeem om de toegang tot de milieustraat te reguleren en te maximaliseren. De digitale ‘Avalexpas’ houdt bij hoe vaak men de milieustraat bezoekt. Na meer dan twaalf bezoeken per jaar moet er worden betaald.

Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Dit heeft te maken met de omgevingswet die sinds 1 januari geldt. De gemeenteraad bekijkt in dit geval welke taken, rechten en plichten zij heeft bij de vergunningaanvragen. Ook wordt verder bepaald particulieren mogen, en wat er gebeurt bij overtreding.

Nadere regels jeugdhulp gemeente Delft
Op 12 september 2023 is de Verordening jeugdhulp gemeente Delft 2024 aangenomen in de gemeenteraad. De Nadere regels persoonsgebonden budget Jeugdhulp Delft 2015 sluiten niet aan bij de Verordening jeugdhulp gemeente Delft 2024, daarom zijn er nieuwe nadere regels opgesteld. Deze worden besproken.

Motie ‘Delft kan niet door de helft’
Het Rijk gaat vanaf 2026 ruim 3 miljard euro korten op Nederlandse gemeenten. Hierdoor verliest Delft een hoop financiën. Om dit te voorkomen zijn er al enkele acties geweest, vanuit verschillende gemeenten. In de motie staan punten die zouden moeten leiden tot een oplossing.

Informatie en live meekijken
Via deze link komt u bij de uitgebreidere informatie. Ook vindt u hier vanaf 20.00 uur de uitzending van de raadsvergadering.