Burgemeester wil overlast studenten intensiever aanpakken: 'Een grens is bereikt'

Naast geluidsoverlast en afval zorgen de vele fietsen en andere spullen op de stoep ook voor overlast

Burgemeester van Bijsterveld wil graag dat er scherper wordt opgetreden wat de overlast van studenten betreft. In de commissie Sociaal domein en Wonen werd donderdagavond de overlast in de Wippolder besproken. Insprekers gaven duidelijk aan dat er een grens is bereikt, de raadsleden konden dat alleen maar onderschrijven.

Al jaren gaat de Wippolder gebukt onder stevige verkamering in de wijk. Veel huizen geven geluidsoverlast, volgens de insprekers is het eveneens moeilijk om de studenten te bereiken. Toch ligt de nuance er wel. Inspreker Ingrid ter Woorst plaatste de kanttekening: ‘Twintig jaar hebben de studenten bij ons integraal in de wijk gewoond tot grote tevredenheid. Maar ik herken wel dat de overlast de laatste jaren enorm is gegroeid.’

Dat wijten de bewoners vooral aan de grotere hoeveelheid studenten die in de wijk is komen wonen. Daarnaast is er bij sommige studentenhuizen zelfs sprake van intimiderend gedrag. ‘Maar ik wil wel benadrukken dat het gaat om een deel van de studenten', aldus ter Woorst. 'Velen brengen namelijk vaak gezelligheid en veiligheid in de wijk. Er zijn ook studentenhuizen die geen overlast geven en ook gewaardeerd worden in de wijk.’

Betere communicatie nodig

Ook Ida de Boer van STIP herkent zich in de reactie van de bewoners. Volgens haar gaat het vooral over uitschieters en zeker niet over alle studentenhuizen. ‘Als er sprake is van overlast moet er meer gehandhaafd worden. Het is wel belangrijk dat de bewoners zich gehoord voelen’, legt zij uit. Daarom drong de partij aan op betere communicatie naar de studenten en de bewoners toe.

Probleem structureel in de stad

Dat benadrukten ook verschillende raadsleden in de vergadering. Het gros gaf te kennen dat er door de hele stad heen studentenhuizen zitten die teveel voor overlast zorgen en een te grote druk zetten op de wijk. Samenwerking en handhaving worden dan ook gezien als de oplossing. Zo pleitte bijvoorbeeld GroenLinks voor een nieuw sociaal contract dat gesloten moet worden tussen de bewoners van de wijk en de studenten.

Raadslid Lips van de partij ziet dat de bewoners schoon genoeg hebben van de overlast. Het punt van praten is in ieder geval verstreken. ‘Wat GroenLinks betreft is het hard nodig dat de gemeente voor de bewoners gaat staan. We zullen als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen en hen op hun gedrag moeten aanspreken’, vertelt Lips.

Lees ook: Uitstel voor bouw nieuwe studentenwoningen Korvezeestraat >

Grens is bereikt

Volgens Wethouder Schrederhof en Burgemeester van Bijsterveld is de grens in ieder geval verstreken. Zij wil daarom inzetten op steviger handhavingsbeleid, juist omdat het probleem structureel blijkt. Het afgelopen jaar waren er 182 meldingen van overlast. ‘De politie zit er daarom ook scherper op en sinds een half jaar kunnen zij dankzij digitale procedures sneller naar binnen om te handhaven’, legt Van Bijsterveld uit.

Tot extra plannen en een nieuwe aanpak zal het echter niet leiden. Van Bijsterveld liet de commissie weten dat er een urgentiebesef is, maar dat er geen ruimte is voor een apart plan van aanpak. Wel beloofde ze de bestaande regels en instrumenten na te lopen op effectiviteit. Mogelijk wordt er dan gekeken naar het intensiever inzetten van de huidige middelen.