Uitstel voor bouw nieuwe studentenwoningen Korvezeestraat

Er komt uitstel voor de 136 te bouwen studentenhuizen aan de Balthasar van de Polweg en de Korvezeestraat. Het College van B&W deed het verzoek om het onderwerp van de agenda te halen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 mei. Het moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor gesprekken tussen de gemeente, studentenhuisvester Duwo en de ondernemers aan de Schieoevers.

Het onderwerp werd aan het begin van de vergadering al van de agenda afgehaald. Volgens wethouder Huijsmans van Wonen en Verkeer was het uitstellen nodig om de plannen goed door te spreken met alle betrokken partijen. ‘We willen alles afgerond hebben voordat we een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Als er nog twijfel is, maakt dat het lastig om daar een besluit over te nemen.’

In eerste instantie had de wethouder na vragen van het CDA aangegeven dat uitstel nagenoeg onmogelijk was. Het zou een precedent zetten voor Stichting Duwo en daarbij ook op juridisch vlak lastig zijn. Toch wilde wethouder Huijsmans overgaan tot uitstel. ‘We hebben over en weer met Duwo gekeken of er de bereidheid was om de tijd te nemen, die bereidheid is er. Maar deze extra maand kunnen we goed gebruiken met dit project en mogelijk ook andere projecten die we willen uitvoeren in de Schieoever’, legt zij uit.

Gros van de fracties blij met het besluit

De fracties van de SP, de ChristenUnie en het CDA waren tevreden met het besluit van het college. In eerste instantie hadden de partijen een motie voorbereid waarmee zij vroegen om uitstel van het besluit tot het verlenen van een zogenoemde ‘Verklaring van Geen Bedenkingen’. Daarmee zou de gemeente namelijk definitief groen licht geven voor de bouw van de nieuwe studentenwoningen.

Raadslid Kok van de SP was daarom blij met het uitstel van het besluit van het college van B&W. ‘Maar we willen wel benadrukken dat het bij de volgende vergadering allemaal goed geregeld moet zijn tussen alle gesprekspartners voor dat we akkoord gaan met de bouw’, legt zij uit bij de behandeling van het agendapunt.

24 juni een definitief besluit over Korvezeestraat

Het besluit wordt dus verder uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering van 24 juni. In die vergadering zal door de wethouder opnieuw een update worden gegeven van de gesprekken die zullen worden gevoerd tussen de ondernemers, de gemeente en Stichting Duwo. De wethouder voorziet daarom in een totaaloverzicht van alle meningen, zodat de raad kan besluiten tot de bouw van de nieuwe studentenwoningen.

De nieuwe studentenwoningen aan de Korvezeestraat zijn al langer een onderwerp van gesprek voor de gemeente Delft. In 2013 werd er al een vergunning aangevraagd door Stichting Duwo, deze werd in februari dit jaar gehonoreerd. Nu leek de bouw daar definitief mee te starten, maar tijdens de raadsvergadering van 15 april was er flinke ophef ontstaan. De ondernemers waren geschrokken van de plannen en wilden in gesprek met de gemeente. Dat verzoek is dus ingewilligd.