Bijna negentig procent eerstejaarsstudenten TU weet niet wat hen te wachten staat na studie

Bijna negentig procent van de eerstejaarsstudenten aan de TU Delft weten niet wat hen te wachten staat na hun studie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dit draagt volgens ScienceGuide bij aan de uitstroom uit de techniek door zowel eerstejaarsstudenten als afgestudeerden.

Volgens het onderzoek blijkt dat veel eerstejaars technische wo-studenten vaak geen goed beeld hebben van hun eigen kunnen of de beroepspraktijk die hen te wachten staat. Ze hebben onder andere een verkeerd beeld van de loopbaanperspectieven in de technische sector.

Overschatten

Uit het onderzoek blijkt dat deze studenten in hun eerste studiejaar zouden moeten reflecteren op hun professionele toekomst en afwegen of ze wel in de technische sector willen werken. Daarnaast schrijven de onderzoekers dat een derde van de afgestudeerde technische studenten binnen een jaar de techniek verlaat.

Heb je dit al gelezen? TU Delft niet langer hoogst-scorende universiteit van Nederland >

De voornaamste reden die hiervoor gegeven wordt is de beroepsinhoud. Ook blijken studenten vaak niet te beschikken over de non-technische vaardigheden die essentieel zijn in hun toekomstige beroep en overschatten technische studenten hun eigen vaardigheden regelmatig.

Onderzoekers van de TU Delft, KU Leuven en TU Dublin hebben daarom gekeken naar de verschillen tussen het werkelijke toekomstbeeld van de studenten en de professionele rol die hun voorkeur heeft. Hierbij is ook onderzocht welke vaardigheden studenten reeds menen te bezitten, zo schrijft ScienceGuide, en welke vaardigheden zij nog moeten ontwikkelen voor hun toekomstige baan.

Slecht

Uit de enquête die verspreid werd onder de studenten van de drie universiteiten bleek dat de eerstejaars technische studenten geen goed beeld hebben van hun professionele toekomst. Slechts twaalf procent van de Delftse studenten gaf aan een duidelijk beeld te hebben van hun toekomstige loopbaan.

Daartegenover gaf twintig procent aan juist een slecht beeld te hebben van hun toekomstige loopbaan. Maar Nederlandse studenten hadden minder vaak een slecht beeld van hun toekomst dan de Belgische of Ierse respondenten.

Twee derde van de Delftse studenten blijkt een voorkeur te hebben voor innovatie en onderzoek & ontwikkeling. Het minst populaire werk is het bedenken van oplossingen voor specifieke vragen. Volgens de onderzoekers leggen de resultaten een geïdealiseerd toekomstbeeld onder eerstejaarsstudenten bloot.

Overmatig zelfvertrouwen

Ook blijken veel eerstejaarsstudenten te kampen met een overmatige hoeveelheid zelfvertrouwen. Bijna de helft van de Delftse eerstejaarsstudenten gelooft na drie weken college al te beschikken over de vaardigheden die nodig zijn voor de professionele rol van hun voorkeur.

Lees ook: Delftse Thies en Jean-Paul presenteren nieuwste zonneauto Nuna11 >

Volgens de onderzoekers is het dan ook belangrijk dat de studenten ervaren hoeveel kennis en kunde ze werkelijk hebben tijdens hun studie. ‘’Als eerstejaars studenten al erg veel vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, kunnen ze sommige vormen van leren als oppervlak en daarom oninteressant beschouwen, wat vervolgens invloed kan hebben op hun motivatie,” aldus de onderzoekers.

Bedrijfsbezoeken

Een slecht beeld van de professionele toekomst leidt dus tot een grotere uitstroom van technische studenten en professionals uit de sector. Daarom moeten de universiteiten aan de slag om de studenten een duidelijker beeld te geven van hun professionele toekomst.

Ook interessant voor jou: Vrijwilligersbadge voor studenten >

Bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken en gastcolleges onderdeel te maken van het curriculum. Maar ook door gedurende de hele studieloopbaan aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten.