Bewoners westerkwartier in de bres voor 'hun’ Raamstraatkerk

De H.H. Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat staat op de nominatie om te sluiten. Een burgerpetitie van omwonenden en parochianen levert tot nu toe 300 handtekeningen op en aanstaande zaterdag om 9.30u is er een informatiebijeenkomst in buurthuis de Wending.

De H.H. Franciscus en Clarakerk | @ Gitta Fleuren
Het bestuur van de Rooms- Katholieke Ursulaparochie heeft zich voorgenomen de bisschop te verzoeken om de Raamstraatkerk samen met de Sacramentskerk in de Wippolder te sluiten en het Adelbertgebouw aan de Minervaweg open te houden. 

 

Kosten 
“De teruglopende bezoekersaantallen is de voornaamste reden", zegt Eduard Kok. Hij is budgethouder van de Ursulaparochie. “Met een steeds kleiner wordende geloofsgemeenschap zijn de kosten van de kerkgebouwen niet meer op te brengen. Het is niet meer zoals vroeger, met 3 missen op een zondag", vertelt Kok. “Ook de terugloop van het aantal priesters speelt mee, zij leiden de eucharistievieringen. We hebben nog maar 2 priesters en die moeten in 7 kerken in Delft en omgeving de vieringen leiden”. 

 

Inwoners van het Westerkwartier vragen het bestuur van de Ursulaparochie om de sluiting te heroverwegen: “de kerk heeft ook een maatschappelijke en culturele functie, en is altijd naar buiten toe gericht geweest. Zij noemen sociaal-maatschappelijke activiteiten als: Het Venster, Gluren bij de Buren, Slinger door de wijk, pleinfeesten, concerten, tentoonstellingen en Westerpop, waarbij het evenement startte en eindigde met het luiden van de kerkklokken. 

 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan hier.

 

Bankje naast ingang Raamstraatkerk | @ Gitta Fleuren