Steeds minder gelovigen, dus wat komt er in de kerk?

Steeds minder mensen geloven in een God en zondag naar de kerk gaan is voor de meerderheid geen vast item in de agenda. Dus rijst de vraag wat er in de stad gedaan moet worden met al die grote gebedshuizen. De gemeente komt nu met een ‘visie’ die erop gericht is het erfgoed te behouden. Hierbij is het de bedoeling om waar nodig de functie van de gebouwen te veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld dat er woningen, of wijkgebouwen worden gemaakt van het voormalige huis van God.

Lutherse kerk in Delft
 
De oudste kerk in Delft is de Oude Kerk. Sinds het begin van de bouw van dit 13e eeuwse bedehuis, kwamen (en gingen) er vele andere gebouwen. Anno nu zijn er nog 28 gebedshuizen over, die daadwerkelijk als gebedshuis gebruikt worden. Twee hiervan zijn een moskee en er is een synagoge. Verder zijn er 15 gebedshuizen die nu al geen religieuze functie meer hebben. De verwachting in de visie van de gemeente is dat het aantal kerk-gebouwen met religieuze functie verder gaat afnemen. Over vijftien jaar verwacht de gemeente nog 15 gebedshuizen over te hebben.
Kaart waarop is weergegeven hoe de verschillende gebedshuizen in Delft ervoor staan | Bron: TOEKOMSTVISIE RELIGIEUS ERFGOED DELFT
 
Herbestemming 
Uit deze cijfers blijkt dat er nieuwe functies moeten komen voor veel van deze panden. Belangrijk hierbij is dat slopen in veel gevallen geen optie is. Veel kerken hebben namelijk een beschermde status als monument. Daarnaast schrijft de gemeente in haar visie ‘kansen te zien’ om andere functies te geven aan deze gebouwen. Hierbij wordt er onder meer gedacht aan multifunctioneel gebruik van gebedshuizen. Hierbij gaat het om ideeën als het gebouw gebruiken als een soort buurthuis, waar mensen langs kunnen komen met zorgvragen. 
 
Een ander idee is dat deze gebouwen een culturele functie kunnen krijgen, als bijvoorbeeld poppodium of museum. Dit soort functies zouden gecombineerd kunnen worden met het gebruik als gebedshuis. Zo kan er op zaterdagavond een voorstelling zijn en op zondagmorgen de kerkdienst. In veel gevallen zullen de gebedshuizen hun religieuze taak kwijtraken. 
 
Huizen 
Ook de optie om kerken om te bouwen tot woonhuizen wordt genoemd. Deze optie heeft niet de voorkeur, vanwege ‘de waarde die deze gebouwen vertegenwoordigen als plekken van sociale cohesie’. Daarbij noemt de visie dat deze gebouwen ‘vaak grote volumes hebben, wat andere functies zoals cultuur, economie of een combinatie ervan mogelijk maakt’. In de visie staat echter ook: “Delft streeft naar de bouw van een groot aantal woningen, maar erkent tegelijkertijd de beperkte beschikbare ruimte. Het realiseren van 15.000 woningen tussen 2018 en 2040 vormt een van de grootste uitdagingen voor de stad, en alle mogelijke kansen moeten worden benut.” Het zou daarom goed kunnen dat veel kerken in een woningcomplex veranderen.  
 
In de visie staan nog geen concrete plannen. Het is eerder een leidraad voor de komende jaren. De gemeente geeft hierin aan in contact te willen blijven met de verschillende kerkgemeenschappen, die nu ook het erfgoed onderhouden. Hierin kan de gemeente ‘een ondersteunende rol spelen’. De gemeente zegt hierin te willen helpen de 'zichtbaarheid' van de verschillende kerkgemeenschappen te vergroten. Hierdoor kunnen de religieuze groepen een belangrijkere rol spelen bij verbinding in de wijk.