Amerikaanse rivierkreeftjes rukken opnieuw op in Delft, bestrijdingsmethoden aangescherpt

Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat er jaarlijks vaak meldingen worden gedaan van ‘uitheemse Amerikaanse rivierkreeften.’ Dit is alarmerend, stelt de organisatie. In het najaar – met name in september – gaan de rivierkreeften ‘aan de wandel.’ Er worden continu nieuwe vangmiddelen ontwikkeld om de diertjes te bestrijden.

Rivierkreeft

De ‘invasieve exoot’ (een exotische planten- of diersoort die schade aan de natuur aanricht, red.) die in de Delftse wateren veelvoudig voorkomt is de rode Amerikaanse rivierkreeft. Volgens het Hoogheemraadschap zijn deze rivierkreeften op meerdere manieren slecht voor het Delftse water.

Woordvoerder Nathalie Harder van Hoogheemraadschap Delfland vertelt dat de hoeveelheid rivierkreeften in West-Nederland al erg hoog is, maar mogelijk nog hoger worden. “We hebben schade aan kades en oevers, daarnaast is er schade aan de biodiversiteit. Amfibieën verdwijnen en vissen hebben te lijden onder hoge dichtheden rivierkreeften. Daarnaast knippen ze waterplanten af. Als we niets doen dan wordt dit probleem naar verwachting nog hoger”, stelt Harder.

Bestrijding
De dieren worden bestreden. Dit doet Delfland in samenwerking met de universiteit van Wageningen en met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De kreeften worden gevangen in fuiken en korven. Deze operaties worden ‘afvangpilots’ genoemd. In Vlaardingen zijn onlangs verbeterde fuiken en korven te water gelaten. Als deze goed werken worden ze later ook in Delft uitgezet.

De eerste afvangpilot was vorig jaar en bleek succesvol. In de zomer van 2022 werd de populatie van de rode Amerikaanse rivierkreeften verkleind met ruim 90 procent. Afgelopen zomer is vooral onderzocht hoe de populatie van de kreeftjes laag kon worden gehouden. De organisatie raadt af om de dieren zelf proberen te vangen, aangezien dat illegaal is.

Horeca
Volgens Harder zijn de kreeftjes vermoedelijk in ons water terechtgekomen, omdat ze in de jaren ’80 werden uitgezet. “vermoedelijk door een kok van een restaurant die ieder weekend de overgebleven kreeften in de gracht gooide.” Althans, zo gaat het verhaal.

Nog vaker worden de dieren via tuincentra, aquariumhouders en groothandels voor consumptie verspreid.