Wie is de vrouw die Delft West gaat verbinden?

“Ik stap in een TGV, zegt Carmen Sjardijn. “Die trein reed al en ik ben er opgestapt”. Op 1 april begon ze als programmadirecteur van het ambitieuze Wij West initiatief. Doel: over 20 jaar moet de leefbaarheid, veiligheid en kansenongelijkheid verbeterd zijn in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West.

Dat is een langlopend traject. Er ligt een startdocument, waarin allerlei organisaties en bewoners hun handtekening onder hebben gezet en zich binden aan een inzet voor doelstellingen als: omkijken naar elkaar, samenwerken, de jeugd de kans geven om het beste uit zichzelf te halen, fijn en veilig wonen, en bestaanszekerheid voor alle bewoners.

Hoe? Dat is de grote vraag die rijst als je het startdocument leest. En: wie is de vrouw die dat moet vormgeven? “Ik doe het niet alleen”, verbetert Carmen onmiddellijk. Samen met de Alliantieraad, bestaande uit: Marja van Bijsterveldt (gemeente), Karin Schrederhof (gemeente), Marc Boekenstijn (St. Stunt), Zakaria El-Kethabi (corporatie Stedelink), Robert Lock (St. Christelijk Onderwijs Delft) en Chris Kuijpers (ministerie van Binnenlandse Zaken) moet ik het proces begeleiden en het startdocument vertalen naar een gebiedsplan en een uitvoeringsprogramma, waarna het ook uitgevoerd moet worden.
Het programmabureau ziet ze als een bijenkast waar mensen in en uitvliegen en verbindingen en samenwerking tot stand brengen.

Handen uit de mouwen

“Wat me in de korte tijd dat ik er ben is opgevallen is de energie die er is bij alle partijen en betrokkenen. De kunst is om in dit lange traject de energie te blijven vasthouden met elkaar en bij te blijven dragen. En zorgen dat je elkaar aanspreekt als mensen niet leveren wat ze beloofd hebben. Omdat de gemeente Delft slechts een van de partijen is die meedoen en de plannen niet van bovenaf komen zie ik dit als een nieuwe vorm van lokale democratie”.

Carmen heeft een uitgebreide ervaring in verander- en ontwikkeltrajecten. Ze is ruim 20 jaar interimmanager.” Maar dit is geen interimbaan, ik ben hier 3 tot 5 jaar om een goed fundament te leggen. Ze oogt als een energieke ‘handen uit de mouwen’ vrouw. In haar vrije tijd doet ze aan powerliften en geeft met haar beweegbedrijf workouts in de buitenlucht. Ze was betrokken bij het uit de grond stampen van testlocaties in Rotterdam-Rijnmond toen corona losbarstte in Nederland.

Het begeleiden en verbinden van bewonerscommissies, huurderscommissies, alliantieraad, partnerraad, jongerenraad, het is een greep uit de ’te doen’ lijst. Het regent namen van organisaties die betrokken zijn. Maar wat kan een bewoner nu verwachten van Wij West?

Concretie

Het antwoord op de ‘hoe dan?’ vraag kunnen we in september verwachten. ”Dan moet het uitvoeringsprogramma klaar zijn. Het is belangrijk nu om de tijd te nemen voor samenwerking en verbinding want dat is er niet vanzelf”. Er is al heel veel, maar weten we dat ook? Misschien moet er een soort marktplaats komen, live of digitaal. En daarin verzamelen: wie doet wat? Wie zoekt iets?"

2 concrete tips heeft Carmen voor nu. “Kijk eens bij wijkcentrum BuitenGewoon aan de Mozartlaan. Canidream, Cultuurhuis Delft, Delft voor Elkaar en Rode Feniks huizen daar. Misschien kun je je aansluiten bij een interessante activiteit. En als je actief wil zijn en mee wil praten, doen, en denken bij de partnerraad (bewonersplatform Wij West), meld je dan aan bij nationaalprogrammadelftwest@delft.nl.


Carmen Sjardijn