Schoner vliegen en beter kankermedicijn: Miljardeninvestering voor belangrijke projecten TU Delft

De bibliotheek van de TU Delft. Foto: Fred ten Hove

Vijftien verschillende projecten van de TU Delft ontvangen in totaal bijna 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds.
Dat heeft het kabinet dinsdagmiddag bekendgemaakt. De projecten zorgen voor ‘noodzakelijke’ ontwikkelingen zoals voor betere medicijnen tegen kanker, klimaatneutraal vliegen, wereldwijd meer schoon drinkwater en cellulaire landbouw (waarbij dierlijke producten als leren tassen en zuivelproducten worden nagemaakt zonder dieren te gebruiken).

De investeringen helpen Nederland om koploper te worden (of blijven) op allerlei gebieden en dragen bij aan de economische groei. Hieronder een aantal van de projecten.

Schoner vliegen en alternatieven voor vlees
Met duurzame luchtvaart worden de negatieve effecten van vliegen versneld aangepakt. In dit project wordt 383 miljoen geïnvesteerd. Rector Magnificus van de TU Delft Tim van der Hagen: “Wij geloven dat klimaatneutraal vliegen in 2050 mogelijk is, maar om dit te bereiken is radicale innovatie nodig.’’ 

Ook wordt geïnvesteerd in alternatieven voor vlees en zuivel. De wereldwijde vraag hiernaar zal flink blijven stijgen en brengt veel uitdagingen met zich mee voor de uitbreiding van de landbouw. Cellulaire landbouw is een technologie waarbij door het kweken van cellen in plaats van dieren, hetzelfde vertrouwde vlees- of melkproduct gemaakt kan worden, maar dan op een dier- en planeetvriendelijke manier.

Een ander onderzoek op gebied van landbouw is die naar naar 'extra-weerbare gewassen'. Dit wordt wereldwijd als dringend noodzakelijk gezien omdat het klimaat op veel plekken extremer wordt. Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende jaren genoeg voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking.

Goedkoper en beter medicijn tegen kanker
325 miljoen gaat naar het project dat nieuwe en effectieve kankermedicijnen sneller en goedkoper wil gaan ontwikkelen. ‘’Het huidige ontwikkelproces van kankermedicijnen is kostbaar, duurt te lang, werkt doorgaans maar bij een deel van de patiënten en de patiënt die nú ziek is schiet er niets mee op. Oncode-PACT wil oplossingen bieden voor deze problemen’’, zo schrijft de TU.

100.000 woningen verduurzaamd
Voor de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen komt 200 miljoen vrij. De Groeifondsbijdrage voor het programma NieuweWarmteNu! leidt tot verduurzaming van ruim 100.000 woningen en bijna 700 hectare glastuinbouw. Hiermee komen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw weer binnen bereik.

Betere onderwijs -en arbeidsmarkt
Het project ‘Digitaliseringsimpuls NL’ benut de kansen van digitalisering om het onderwijs in te laten spelen op de snel en continu veranderende samenleving. Zodoende kunnen docenten beter onderwijs geven en studenten beter onderwijs krijgen.

Een andere investering is voor ‘De Nationale LLO-katalysator’ (Leven Lang Ontwikkelen) en helpt bij het proces van vraag en aanbod van de beroepsbevolking. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de vraag naar scholing en het aanbod van opleidingstrajecten beter bij elkaar komen.

Quantumcomputer

Ook zijn dinsdag de vervolginvesteringen in projecten uit
bekendgemaakt. Daarmee kan onder andere de quantumcomputer en het quantuminternet worden doorontwikkeld voor bijvoorbeeld bedrijfssectoren en het onderwijs, en wordt verder gebouwd aan een van de grootste Artificial Intelligence-ecosystemen in Nederland.