Zwarte Piet: Delftse partijen GroenLinks/D66 en VVD verdeeld over Sinterklaastraditie

Foto: Stichting Sinterklaas Delft

Het is bijna een jaarlijks punt op de maatschappelijke agenda aan het worden: de zwarte pieten-discussie. De één vind dat zwarte pieten refereren naar een slavenverleden en niet meer bij deze tijd horen, de ander vind dat zwarte pieten nostalgisch zijn en bij de Sinterklaastraditie horen. Wat vinden de Delftse politieke partijen eigenlijk?

GroenLinks Delft en D66 Delft gaven onlangs een ‘kijkje achter de schermen’ op de website met betrekking tot de zwarte pieten discussie. ‘’De [GroenLinks]fractie is van mening dat zwarte pieten niet meer van deze tijd zijn Bij de landelijke intocht en in heel veel andere gemeenten is de omslag naar roetveegpieten gemaakt. Delft blijft daar helaas al jarenlang in achter.’’ Tot voor kort werd er door de partij gekozen om de discussie achter de schermen te voeren, omdat de aard van het onderwerp nogal gevoelig is, aldus de partij.

Verandering

GroenLinks ging over zwarte piet in gesprek met de organisator van Stichting Sinterklaas Delft, Glenn Weisz van de stichting ‘Can I Dream’ en historicus en auteur, die onderzoek heeft gedaan naar de zwarte piet-traditie: Jop Euwijk. De linkse partij stelt op hun website dat het feest na onderzoek van Eeuwijk ‘’een onmiskenbare relatie heeft met de slavernij én dat de manier waarop het Sinterklaasfeest wordt gevierd altijd aan verandering onderhevig is geweest.’’

Stichting Sinterklaas Delft liet blijken dat het lastig is om te stoppen met zwarte piet omdat een groep vrijwilligers erg gehecht is aan de traditionele vertolking van de pieterman. Toch liet de stichting later weten dat ze aanwezigheid van de zwarte pieten bij de intocht versneld af willen bouwen, zo staat vermeld op de website van GroenLinks. Vijftig procent zwarte pieten dit jaar, vijftwintig procent zwarte pieten in 2021 en vanaf 2022 een intocht zonder zwarte pieten.

Teleurgesteld

De GroenLinks-fractie reageerde hierop teleurgesteld: ‘’Waarom enerzijds besluiten dat het goed is om de omslag naar roetveegpieten te maken, en dan alsnog besluiten om nog twee jaar door te gaan met zwarte piet? Dit terwijl landelijk de omslag al lang gemaakt is.’’ Daarom agendeerde de fractie het onderwerp in de gemeenteraad. Zoals het zelf omschrijven heeft de fractie er uiteindelijk voor gekozen om de zaak ‘’niet op het spits te drijven’’ en de motie ingetrokken, waarbij er rekening werd gehouden met de virtuele intocht van dit jaar. ‘’Er zijn mensen die ons vragen waarom we het niet aan de samenleving hebben overgelaten om de omslag te maken. Voor de fractie was dit juist een reden om het in de gemeenteraad te bespreken; immers, de gemeenteraad is de gekozen afspiegeling van de samenleving’’, zo stelt de fractie op de GroenLinks website.

Tirannie

De VVD Delft fractie neemt dit standpunt dat GroenLinks aanhaalt, in. Dimitri van Rijn en Miranda Voogt stellen op de VVD Delft website dat ze vinden dat alle gedragingen die in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet – wat gaat over gelijke behandeling en discriminatieverbod – moeten worden aangepakt. Daarnaast stelt de partij: ‘’Aan de andere kant vraagt vrijheid om bescheidenheid en terughoudendheid van de staat, maar helaas leven wij steeds meer in een tirannie van urgentie en onmiddellijkheid. Dit wordt pijnlijk duidelijk in de discussie rondom Zwarte Piet.’’

Van Rijn en Voogt stellen dat het maatschappelijk debat rondom zwarte piet ‘’drastisch veranderd en geradicaliseerd is’’. De samenleving is verdeeld over het thema en volgens de VVD-fractie is het thema zo groot geworden dat het, het onderdeel is van het publieke domein. ‘’Het is daarom goed om met elkaar over zo’n beladen thema in discussie te gaan en dat doen wij dan ook binnen de

Delftse politiek.’’

Afdwingen

Van Rijn en Voogt vinden echter niet dat de politiek een oplossing moet afdwingen, in plaats daarvan stellen de VVD’ers dat de liberale partij eerst de vraag stelt of de samenleving het zelf kan oplossen. ‘’Uiteraard moeten wij recht doen aan alle gevoelens en perspectieven die er zijn in de samenleving, maar als VVD geloven wij in de kracht en het vermogen van burgers en organisaties om dit in redelijkheid met elkaar op te lossen.’’ De VVD omarmt dan ook de oplossing van de Stichting Sinterklaas Delft, om zwarte piet gefaseerd af te bouwen uit de Sinterklaasoptocht. ‘’Wij gaan dan ook niet mee in het vanuit de politiek opleggen

van verboden en het afdwingen van oplossingen.’’