Zorgwekkende afname van natuur in Zuid-Holland: Groen Links-PvdA stelt vragen

De GroenLinks-PvdA-fractie in Zuid-Holland heeft ernstige zorgen geuit over de dalende hoeveelheid natuur- en bosgebieden in de provincie. Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toont aan dat Zuid-Holland een van de sterkste dalingen in natuurgebied kent in Nederland.  

Deze alarmerende trend heeft de fractie ertoe aangezet schriftelijke vragen in te dienen bij de Provinciale Staten. Volgens het CBS-rapport is de hoeveelheid natuur in Zuid-Holland aanzienlijk afgenomen, terwijl andere provincies minder te maken hebben met deze negatieve ontwikkeling. De afname is extra zorgelijk gezien de inspanningen van zowel de rijksoverheid als de provincie om natuur te beschermen en het natuurnetwerk uit te breiden.  

Negatieve trend
Statenlid Adem Mustafa Negash van GroenLinks-PvdA stelt: "Het is verontrustend om te zien dat ondanks alle inspanningen van de overheid, de natuur in Zuid-Holland blijft afnemen. Natuurbehoud en - ontwikkeling zijn essentieel voor biodiversiteit, het welzijn van onze inwoners en het tegengaan van klimaatverandering. We moeten actief bijdragen aan het tegengaan van deze negatieve trend."  

De fractie vraagt zich af hoe het kan dat natuurgebieden in Zuid-Holland moeten wijken voor andere ruimtelijke functies. Dit terwijl vaak wordt aangenomen dat landbouwgrond het meest wordt aangetast door ontwikkelingen. "Hoewel vaak wordt gesteld dat landbouwgrond wordt opgeofferd, blijkt uit het CBS-rapport dat in Zuid-Holland vooral natuurgebieden moeten wijken," aldus de heer Negash.  


Bruggetje in Delftse Hout, ter illustratie. Foto: Pixabay