Woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders

Op het voormalige terrein van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan en op het terrein van de voormalige sporthal aan de Brasserskade komen flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen. Dat heeft het college van B en W besloten.

Met de komst van de flexwoningen vergroot de gemeente het aantal sociale huurwoningen. En daarmee ook de kansen voor woningzoekenden. Met dit besluit voldoet de gemeente Delft ook aan de taakstellingen van de rijksoverheid. De gemeente geeft opdracht voor de bouw van 84 flexwoningen op de locatie Delfia. De bouw van 88 flexwoningen aan de Brasserskade gebeurt in opdracht van woningcorporatie Vidomes.
 
Mix van doelgroepen
 
Het Rijk stimuleert via subsidieregelingen de snelle uitbreiding van de woningvoorraad met flexwoningen. Op de Brasserskade gaat het om een periode van 10 jaar. Een derde is voor statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen. De andere woningen zijn voor een mix van doelgroepen zoals starters op de woningmarkt of spoedzoekers. Op de locatie aan de Mozartlaan komen de woningen voor een periode van circa 3 jaar. De gemeente kan op deze plek 200 Oekraïense vluchtelingen opvangen. De woningen nemen maar een deel van de voetbalvelden in beslag. Er blijft voldoende ruimte voor jeugd uit de buurt om hier te spelen en sporten.

Wachttijd voorkomen
 
Wethouder Wonen Karin Schrederhof zegt: “De woningmarkt staat zwaar onder druk. Woningzoekenden via sociale huur hebben in Delft een gemiddelde wachttijd van 6 jaar. Daar komen de extra opgaven voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en statushouders nog bij. Ik verwacht dat deze opgaven in de komende tijd verder toenemen. We willen voorkomen dat de wachttijd in Delft nog langer wordt. Het bouwen van definitieve woningen kost veel tijd. Door deze flexwoningen ontstaat er op de woningmarkt meer ruimte voor huisvesting van verschillende doelgroepen.”

Voorkomen dat mensen op straat staan
 
Wethouder Joëlle Gooijer van Jeugd, Ouderen en Armoede vindt: “Het allerbelangrijkste is om nu onderdak te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen die al in Delft zijn. Dit zijn vooral moeders met kinderen. De gemeente moet voor hen snel andere opvang vinden. We voorkomen op deze manier dat deze mensen in het voorjaar van 2023 op straat staan”. Zij vindt flexwoningen de snelste en beste oplossing. Gooijer: “De locatie Delfia aan de Mozartlaan kan de gemeente snel realiseren omdat op deze plek de nutsvoorzieningen al aanwezig zijn. Bovendien is een korte vergunningenprocedure mogelijk. Dat komt omdat deze locatie minder dan 10 jaar in gebruik is”.
Voormalig Delfia terrein – foto – Frans van Rijnswou
 
 
Voormalig Delfia terrein – foto – Frans van Rijnswou