Winkelcriminaliteit: een groeiend probleem voor 80% van Delftse winkels

Winkeldiefstal is een hardnekkig probleem in Delft, waarmee 80% van de winkels te maken heeft. Landelijk worden er jaarlijks 40.000 aangiften gedaan. David Lansen van INretail, benadrukt de ernst van de situatie tijdens de gisteren gehouden thema- avond over winkelcriminaliteit. De bijeenkomst werd georganiseerd door Dot. samen met onder meer Platform Veilig Ondernemen (PVO).

Ter illustratie | Foto: DOT.
“Dieven maken gebruik van geprepareerde tassen met aluminiumfolie en plaatsen smartphones op producten om alarmen te omzeilen. Het personeel spreekt klanten niet aan, slechts 2 van de 28 onderzochte winkels deden dit wel". 
Uit onderzoek blijkt dat 50% van de diefstallen door klanten wordt gepleegd, 40% door medewerkers en 10% door derden zoals leveranciers. 

 

Preventie 
Simon Krol, preventiespecialist: “Vloerverdeling van personeel en de verantwoordelijkheid voor specifieke winkelgebieden zijn cruciaal. De code "310" wordt gebruikt om personeel te waarschuwen voor een winkeldief, maar ervaren dieven herkennen deze code en kiezen het hazenpad”. 

 

Secret Scan is een technologie dat steeds meer wordt ingezet bij de bestrijding van winkelcriminaliteit. Het is een methode dat gebaseerd is op ‘mystery shopping’: een zogenaamde klant gaat ergens stelen en maakt inzichtelijk hoe makkelijk dat gaat. Dit wordt vastgelegd op beeld. 

 

Astrid van Banen van politie Haaglanden sloot de avond af en benadrukte de noodzaak van samenwerking met de politie. Winkels kunnen maatregelen nemen zoals betere opleiding van personeel, gebruik van technologie en het aanspreken van verdachte klanten om winkelcriminaliteit tegen te gaan. 

 

Klik hier voor meer informatie.