Waarom je nog lang kan wachten op een buitenbad in Delft: weer een geldtekort van 6.8 miljoen in 2026

Vanavond bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord. Frank van Vliet (GroenLinks), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66) en Karin Schrederhof (PvdA) zullen na vanavond zetel nemen in het stadsbestuur. Wel is er de afgelopen week veel te doen om de financiële situatie in de stad. ‘Financieel lijkt het prima, maar de kwaliteit buiten het stadskantoor is in het financiële plaatje geen rekening mee gehouden’, stelt Volt-fractievoorzitter Kyra Gremmen. Dit zijn vier vragen over de stadsfinanciën.

Hoe zat het ook alweer met de bezuinigingen?
Dat Delft in financieel zwaar weer verkeert, zal geen Delftenaar meer betwisten. Vorig jaar kwam het stadsbestuur al met een enorme lading aan bezuinigingen en moest ook de komende jaren flink gesleuteld worden aan de lasten voor bewoners, zo gaat de belasting voor woningbezitters met 6% omhoog in 2023. Het jaar daarna moet deze nog eens omhoog om in 2025 een sluitende begroting te krijgen.

Ook moest de gemeente veel ambtenaren laten gaan vanwege de bezuinigingen. Zo’n 29 voltijdsbanen moesten verdwijnen. Het stadhuis aan de Markt is alleen nog open voor raadsvergaderingen, toeristen worden geweerd. De raadsleden zullen nog harder aan het werk moeten de komende periode. Dit jaar moet Delft 307.000 euro zien te vinden en in 2026 is er opnieuw een groot geldtekort van 6,8 miljoen euro.

Wat betekenen die tekorten voor de Delftenaar?
Voor de bewoner klinken die tekorten natuurlijk als een ‘ver van je bed-show’, maar bezuinigingen zitten juist in de kleine dingen. Zo is er sinds vorig jaar bijvoorbeeld minder toezicht op het fietsparkeren, wat weer maakt dat er meer wrakken in de stad staan. Ook moeten mensen die hun huis toeristisch verhuren, net als hotels, belasting afdragen aan de gemeente. In bepaalde wijken worden stoepen, voorzieningen en bijvoorbeeld groen minder onderhouden, en daarnaast krijg je misschien minder makkelijk contact met de gemeente omdat de telefoondienst minder lang open is.

Dat zijn allemaal ‘kleinere’ zaken waarvan je nu zou kunnen zeggen dat het leidt tot een iets minder prettige situatie of in bepaalde gevallen een minder mooie stad. Maar het blijft niet bij dit soort gevolgen, op grotere lijnen wordt de pijn flink gevoeld: wensen van bewoners kunnen niet tot nauwelijks worden ingewilligd. Zo is er al langer de wens voor een buitenbad in Delft, of bijvoorbeeld de komst van een poppodium. Dat soort dingen kunnen allemaal niet, er is te weinig geld.

Hoe wil Delft dan extra bezuinigen?
Kortom, Delft kan niet tot nauwelijks investeren. En lijkt dat in de komende jaren ook niet te kunnen doen, alleen het noodzakelijke en hetgeen dat wettelijk moet van de Rijksoverheid kan nog. De stad houdt daarom al jaren de handjes op bij de Rijksoverheid. Toch lijkt Delft in de toekomst minder geld te krijgen en staat dus nog een grote uitdaging te wachten. Blijkt ook uit het tekort in 2026.

De Delftse fractie van Volt snapt, samen met alle andere oppositiepartijen VVD, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en de SP, dan ook weinig van het besluit om tóch met 5 wethouders aan te treden. Het was een van de grote bezuinigingen van vorig jaar, die nu geen doorgang vindt.

Die bezuiniging moest eerst twee miljoen opleveren in 2025. Dat lijkt nu niet te gebeuren, het geld daarvoor zal gevonden moeten worden. ‘Dat is de ironie ten top’, oordeelde SP-raadslid Joost van de Sluis. Volt en de andere partijen dienen daarom vanavond ook een amendement in. Of er komt één wethouder minder, of de wethouders leveren 20% van het inkomen in.

Maar hoe moet het nu dan verder?
Ook dit jaar heeft Delft geld tekort, de stadsfinanciën blijven dus een heet hangijzer in Delft. ‘We hebben ook een duidelijke waarschuwing gekregen van onze accountant’, legt Volt-fractievoorzitter Kyra Gremmen verder uit. ‘Er komt in de toekomst minder structureel geld aan. Nu lijkt het erop dat we financieel de boel op orde hebben, maar de kwaliteit buiten het stadskantoor is in het financiële plaatje geen rekening mee gehouden. Dat is wel iets waar wij ons zorgen over maken.’

Of Delft de komende jaren weer zal moeten bezuinigen, vindt CDA fractievoorzitter Frank Visser een lastige. Ook het coalitieakkoord van het kabinet is voor gemeenten niet volledig uitgewerkt. Die heeft veel effect op de begroting.
‘We zullen het boekje de komende jaren wel op orde houden, daar staan we ook voor’, legt Visser uit. Maar we moeten wel creatief gaan kijken naar hoe het goedkoper kan. Het gaat dan vooral om de vraag hoe we verder kunnen afschalen, zonder geweld te doen aan de dienstverlening voor de burger.’

Vanavond bij het bespreken van het coalitieakkoord kunnen de partijen, afgezien van de discussie over de wethouders, nog weinig anders doen. Er kunnen wel vragen gesteld worden over de Op 30 juni spreekt de gemeenteraad verder over de geldkwestie in de stad. Dan worden nieuwe kaders en wensen besproken voor het vaststellen van de nieuwe begroting na de zomer.