VIDEO | VVD valt af in verkenning, STIP gaat verder met D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

De Delftse informateur Pieter Guldemond ziet STIP, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie als de meest kansrijke te vormen coalitie voor het te vormen stadsbestuur in de Prinsenstad. Niet alle partijen waren enthousiast. Lokale partij Hart voor Delft en de VVD hadden namelijk beiden het gevoel dat dit advies geen recht doet aan de Delftse uitslag. Guldemond was het hier niet mee eens: ‘Ik heb niet gekozen voor over links of over rechts, maar gekeken naar inhoudelijke thema’s.’

De lokale partij STIP (Studenten Techniek In de Politiek), mocht het initiatief nemen de afgelopen weken. Dat deden ze overigens voortvarend, direct in de eerste week na de uitslagen werden de gesprekken met informateur Guldemond opgestart. In twee dagen werden alle elf partijen in de Delftse raad gesproken.

Veel aandacht voor stadsfinanciën
Over het proces van verkenning was Guldemond zeer te spreken. Ook veel partijen voelden zich gehoord in de gespreken. Eerder sprak de informateur al van fijne, constructieve gesprekken met de verschillende fracties in Delft. Daarbij ging het volgens hem veelal over vier thema’s. Wonen, de energietransitie, kansengelijkheid in de stad en de stadsfinanciën waren de grootste thema’s die in ieder gesprek terugkwamen.

Guldemond kwam vanuit deze gesprekken uiteindelijk uit op een coalitie tussen eerder genoemde partijen. ‘De financiële situatie kreeg daarbij veel aandacht. Die is namelijk belangrijk voor de vragen: als we iets doen, wat gaan we dan later doen of wat zullen we moeten laten?’, ziet Guldemond als essentiële vraag voor het te vormen college. Wat betreft eerder genoemde thema’s kwamen STIP, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie het dichtst bij elkaar op dat vlak.

VVD en Hart voor Delft kritisch
Toch is er niet alleen lof ‘Ik vraag mij af waarom ik het gevoel krijg dat wij als partij helemaal niet zijn meegenomen’, opende Hart voor Delft-fractievoorzitter Bram Stoop. ‘Er is wat ons betreft helemaal niet naar de kiezer gekeken, er wordt ons dunkt gekeken naar de oriënterende gesprekken. Daar wordt gezegd: Hart voor Delft liever niet.’

Dat Hart voor Delft (HvD) kritisch is op dit advies mag geen verassing zijn. De partij wist uiteindelijk vijf zetels te nemen in de Delftse raad, slechts één minder dan de drie grote partijen. STIP, D66 en GroenLinks delen allemaal namelijk zes zetels. ‘Ze hebben ons blijkbaar alleen nodig op sociaal gebied in de raad, nou zo werkt dat dus niet’, sluit Stoop af.

Genoemde partijen meest kansrijk
Ook de VVD is ietwat kritisch op het rapport, zij zien in de uitslag een mandaat voor het huidige college om door te gaan. Met de VVD erbij. Fractievoorzitter Dimitri van Rijn ziet naar eigen zeggen de werkelijke verkiezingsuitslag niet terug in het huidige advies. ‘Het verbaast me omdat een groot deel van de kiezers niet wordt gehoord. Op deze manier gaan we over ‘links’, niet progressief. In de verkiezingsuitslag is de huidige coalitie ook niet afgestraft, we hebben ons mandaat behouden.’

Toch wilde Guldemond daar niet in mee. Naar eigen zeggen was ideologie niet leidend bij de verkennende gesprekken. Wat hem betreft ging het niet om ‘links’ of ‘rechts’. De inhoud was wat hem betreft leidend, zo ontstond dit advies.

In Delft is er nog geen formateur bekend gemaakt, wel gaan de partijen de komende weken met elkaar in gesprek hoe een nieuwe coalitie te vormen. De wens is er ook om snel met een coalitie te komen. ‘Dan kan vlug worden aangepakt met de programmabegroting en andere thema’s’, sluit Guldemond af.