Volledige oppositie dient motie van afkeuring in tegen wethouder

De partijen vinden dat wethouder Karin Schrederhof de raad meerdere malen niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd. Gisteravond had de raad veel kritiek over een spoedverzoek van de wethouder voor ruim 1.5 miljoen euro om noodlokalen te creëren. De partijen geven aan een patroon te zien waarbij zij niet goed geïnformeerd worden om hun werk te kunnen doen. De motie haalde het niet, de coalitiepartijen stemden tegen.
Wethouder Karin Schrederhof tijdens de vergadering donderdagavond

Voor alle partijen kwam het spoedverzoek voor ruim 1.5 miljoen euro uit de lucht vallen. Het geld is nodig om noodlokalen te plaatsen voor nieuwkomersonderwijs. Het ISK Grotius verzorgt de klassen, die vooral voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne zijn. Voor 260 leerlingen is op dit moment geen plek. De partijen vinden dat deze groep leerlingen les moet krijgen en het voorstel werd aangenomen, maar over de manier waarop dat nu gebeurt zijn veel partijen niet te spreken.

Moeten we het college meer regels opleggen?
‘Wij hebben amper kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen’, zei Eva Brussaard van Volt. ‘Daarover werden wij pas afgelopen dinsdag geïnformeerd'. Met name de oppositiepartijen zijn niet te spreken over de korte tijd die ze hebben gekregen. Ze nemen het de wethouder ook kwalijk dat er dinsdag nog informatie mistte: ‘Basale informatie over bijvoorbeeld het aantal schoollokalen die ontbrak nog’, zei Frank Visser van het CDA.

Volgens de oppositie is dit een patroon. ‘De raad is voor de zoveelste keer onvolledig of niet tijdig geïnformeerd (bijvoorbeeld over de huisvesting van stichting Islamitisch college; de regionale realisatieagenda en de nota beantwoording huisvestingsverordening)’, staat in de motie van afkeuring die aan het einde van de avond werd ingediend tegen de wethouder.

‘Er moet maar eens gekeken worden of deze raad dit college niet wat meer regels moet opleggen’ - Lieke van Rossum, SP

Wethouder Schrederhof ging niet mee in de kritiek en zei gewacht te hebben met het informeren van de raad tot duidelijk was dat er een oplossing gevonden was. ‘Tot het laatst was onduidelijk of we een oplossing hadden’. Volgens de wethouder was het niet te doen om de raad eerder te informeren over het proces vanwege die onzekerheid.

Na druk van veel partijen, waaronder haar eigen PvdA, erkende Schrederhof toch dat er iets verkeerd was gegaan: ‘Ik zal een volgende keer anders handelen. Dit komt natuurlijk binnen.'

Voor de oppositiepartijen was dit niet genoeg, zij schaarden zich unaniem achter een motie van afkeuring tegen Schrederhof. 'Wij zijn er klaar mee hoe we behandeld worden', zei Bram Stoops van Hart voor Delft. Coalitiepartijen vonden de motie te ver gaan, zij willen met de wethouder in gesprek over de informatievoorziening, dat willen ze na het zomerreces doen.