Vogelwacht Delft zoekt vogeltellers

Sinds 2001 wordt de Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd. Dit jaar is die van vrijdag 29 januari tot en met zondag 31 januari. De Vogelwacht Delft en omstreken telt mee en is op zoek naar mensen die ook willen helpen met het tellen van tuinvolgels. Zet een stoel voor het raam en tel mee. U kunt zelf kiezen welke dag u telt.
Pimpelmees stond vorige jaar met 480 op de vierde plaats


Vorig jaar deden 491 Delftenaren mee aan de telling en werden er 6111 vogels geteld. Met 842 keer was de Koolmees de meest voorkomende vogel in de Delftse tuinen en balkons. Op de tiende plaats stond de Halsbandparkiet. Die werd 284 keer gespot. Dankzij de jaarlijkse vogeltelling weten we nu hoe de vogels in de winter de tuinen gebruiken. Met die informatie is het voor Vogelbescherming Nederland makkelijker om de vogels te helpen en beschermen.

Zo doet u mee
U kunt zelf kiezen welke dag u telt. Maar tellen aan het begin van de dag is aan te bevelen. Dan zoeken merel, roodborst en koolmees naar voedsel na een lange koude nacht.

• Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
• Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.
• Uw telling geeft u op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 gemakkelijk door via de www.tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 1 februari in vóór 12 uur.