Verhuurder Pauwmolen kan niet worden aangepakt: ‘Er zijn te weinig regels vastgelegd’

In de Pauwmolen mag 'gewoon' gehuurd worden voor korte en bepaalde tijd. In februari werd duidelijk dat er gebruik wordt gemaakt van halfjaar-huurcontracten, dat komt volgens wethouder Schrederhof door de raad zelf. De afspraken die tien jaar geleden zijn gemaakt, zorgen er nu voor dat het pand niet de gewenste bestemming krijgt. ‘De wethouder had met de vuist op tafel moeten slaan en voor Delftse jongeren op moeten komen’, opperde CDA raadslid Gerrit-Jan Valk.

Aanbieder Plaza verhuurde de woningen tot februari als ‘short-stay’ woningen, iets wat de gemeente in samenspraak met de verhuurder afdeed als een vergissing. De woningen werden namelijk met een tijdelijk contract verhuurd voor zes maanden, er zou geen sprake zijn van ‘short-stay-woningen’.

Wethouder Schrederhof kreeg bij haar eerste commissievergadering in de nieuwe raadsperiode direct vragen over hoe deze gang van zaken voorkomen kan worden. Dat blijkt lastig, de plannen die voor de Pauwmolen zijn vastgesteld. Het CDA, de CU en de ChristenUnie hekelen de manier waarop aanbieder Plaza de woningen aanbiedt.

Wethouder weerlegt kritiek
De woningen worden kaal verhuurd met een sociale huurprijs, maar verhuurder Plaza rekent voor het meubilair in de woningen 90 tot 150 euro per maand. Daardoor valt de huurprijs voor de studenten en de starters een stuk hoger uit dan een sociale huurwoning. Het is een hard gelach voor de studenten die nu tijdelijk in het pand wonen.

Elf jaar geleden besloot de gemeenteraad tot de bouw van het complex. Met het idee dat er in het nieuw opgeleverde gebouw ruimte zou zijn voor 285 woningen, 142 appartementen voor ‘Delftse’ jongeren en 143 voor studenten. ‘Toen dachten wij allemaal dat we starters en studenten aan goedkope huurwoningen te helpen. Maar omdat er te weinig regels werden vastgelegd, ontstond er ruimte voor de verhuurder om binnen de wet tijdelijke contracten aan te bieden die verre van sociaal zijn’, weerlegde wethouder Schrederhof (PvdA) de kritiek.

Internationale studenten de dupe
Met name internationale studenten zijn de dupe van de tijdelijke plek. Zij moeten al snel op zoek naar een nieuwe woning. Valk wilde dan ook graag dat studenten met terugwerkende kracht een langer contract kunnen krijgen. Dat gaat volgens de wethouder niet: ‘Mensen hebben dit contract met volle verstand getekend. Dat kunnen we niet terugdraaien’, aldus wethouder Schrederhof.

Volgens Volt is het daarom belangrijk om met de TU Delft in gesprek te gaan, juist om de internationale studenten goed voor te laten lichten over dit soort verhuurconstructies. De fracties van de PvdA, STIP, D66 én GroenLinks wilden daarnaast ook weten wat nu precies wel en niet kan en hoe dit voorkomen kan worden.

CDA maakt nieuwe regels
De oproep om de spelregels voor projectontwikkelaars en verhuurders te verscherpen, wordt daarom direct gehoord door het CDA. Valk (CDA) gaat met andere partijen om tafel om tot een initiatiefvoorstel te komen. ‘Volgens mij delen we een gemeenschappelijk belang: het beschermen van onze verhuurders’. Dat voorstel van de andere partijen zal in een volgende raadsvergadering worden besproken.