‘Vastlopen boorkop geothermie leidt niet tot financiële risico’s’

Een vorig jaar nabij de Oostpoort op grote diepte vastgelopen boorkop levert volgens burgemeester en wethouders van Delft ‘geen nieuwe financiële risico’s’ op voor het plan om flatwoningen in Voorhof en Buitenhof en ook TU-gebouwen te gaan verwarmen met geothermie.

Geothermie boring | © Maarten Groeneweg
 
Dit schrijven burgemeester en wethouders in reactie op schriftelijke vragen van CDA en VVD. Die partijen klommen in de pen naar aanleiding van een eerder artikel van Omroep Delft over de stand van zaken rond die geothermie, oftewel aarwarmte. Daarbij kwam ook het eind vorig jaar vastlopen van een boorkop aan het licht. 

 

Nieuwe injectieput
Omroep Delft maakte melding van de ongerustheid bij Staatstoezicht op de Mijnen over dit boorincident. Deze landelijke toezichthouder wilde eerst de garantie dat de mislukte boring onder de Wippolder niet zou leiden tot vermenging van waterstromen op diverse diepten.  

 

Ook meldde de omroep dat een nieuwe ‘injectieput’ moest worden aangeboord, bedoeld voor het terugspuiten van afgekoeld diep grondwater. Die bevindt zich nu onder de Botanische Tuin en Julianalaan ligt, in plaats van bij de Oostpoort. Achtergrond van deze bezorgdheid daarover van CDA en VVD is, dat die nieuwe ‘injectieput’ onder de Wippolder daarmee wat dichter ligt bij de ‘winput’ van het oorspronkelijke hete grondwater onder de Delfgauwse woonwijk Emerald. 

 

Verwaarloosbaar
Brengt de door het boorincident nu iets ingekorte afstand tussen win- en terugpomp-put het rendement van de aardwarmtebron niet in gevaar, doordat warm en koud water eerder kunnen mengen? Dit wilden de twee raadsfracties weten. Hun angst was dat hierdoor dat de warmtebron minder lang bruikbaar is. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de miljoenen die geïnvesteerd worden in het Delftse aardwarmteproject niet terugverdiend kunnen worden, stelden ze.  B en W schrijven hierover nu: “Deskundigen bij het consortium geven ons mee dat de verkleining van de afstand zo klein is, dat dat het effect hiervan verwaarloosbaar is.”   

 

Het ‘consortium’ waarover hier wordt geschreven is Geothermie Delft. Dit is een samenwerkingsverband van de TU Delft met Shell, staatsenergiebedrijf EBN en boor- en productiebedrijf Aardyn. Dat zijn de partners achter het plan om met heet grondwater vanonder Delfgauw een fiks deel van de stad te gaan voorzien van milieuvriendelijker geothermie-warmte. 

 

‘Verwaarloosbaar’, zo noemen B en W het effect van het iets dichterbij komen van de ‘productieput’ en de injectieput. Zij schrijven dat er ‘geen nieuwe financiële risico’s’ zijn en dat de ‘winstgevendheid’ momenteel niet ter discussie staat. 

 

Niet uitzonderlijk
Burgemeester en wethouders melden over de bezorgdheid van CDA en VVD ook dat het vastlopen van een boorkop niet uitzonderlijk was: “Boringen in de diepe ondergrond zijn complex en lukken niet altijd.” Ook wijzen ze erop dat de nog vast zittende boorkop en de daarmee eerste mislukte boorgang behoorlijk klein zijn: 30 centimeter in doorsnee. De gemeente bestrijdt het aanvankelijk door Staatstoezicht op de Mijnen gevreesde beeld dat er nu een ‘open gat’ zou zijn in de ondergrond van de Oostpoort en Wippolder: “Het boorgat is afgesloten met betonnen pluggen”. Deze bevinden zich op verschillende dieptes en zijn ieder 50 tot 120 meter lang.  

 

Beweging en bodemdaling 
Ook voor bevingen hoeft de burger niet bang te zijn, stellen B en W: “Het geothermie consortium meet dit met zeer gevoelige apparatuur die bewegingen oppikt die wij niet kunnen voelen. Als de beweging van de bodem te groot wordt, zal de productie van warmte worden verminderd of gestopt. Hierin is Staatstoezicht op de Mijnen de toezichthouder.” 

 

Burgemeester en wethouders zijn evenmin bang voor verzakkingen. Het aardwarmte-project voor Delft, dankzij heet grondwater vanonder Delfgauw, kan naar schatting 30 jaar duren. In die periode bedraagt de natuurlijke bodemdaling circa 4 centimeter. “Hier voegt de daling als gevolg van de boring naar geothermie circa 4 millimeter aan toe”, aldus B en W. 

 

Vergunning van het ministerie van Economische Zaken voor de start van het Delftse geothermie-project wordt nog voor de zomer verwacht.