TU presenteert mogelijke oplossingen woningnood

De TU Delft kwam dinsdag 2 april met een advies voor de aanpak van de woningnood. Dit in de vorm van een online rapport, een publieke tentoonstelling en een openbaar debat. In het rapport, getiteld ‘Ruimte voor wonen’, adviseren experts over ‘integrale maatregelen’ en presenteren zij ‘innovatieve benaderingen’ om het woningtekort in Nederland aan te pakken. In hun plan komen zaken als de energietransitie, industrie en landbouw allemaal samen.
Een van de tentoongestelde afbeeldingen | © Visieteam wonen TU

Met het doel om bij te dragen aan het oplossen van de wooncrisis heeft de TU Delft het 'Visieteam Wonen' opgericht. Dit team heeft de expertise van TU Delft onderzoekers over dit maatschappelijke probleem verzameld, gesprekken gevoerd met externe belanghebbenden en een advies opgesteld voor de minister voor Wonen, provincies, gemeenten en anderen. 

Veranderende wensen
“De woningcrisis is een kans”, stelt de TU Delft, “De kans om een duurzaam en langdurig gezond woonklimaat te realiseren. De kans om diverse en flexibele huizen te bouwen die met de veranderende wensen van generaties kunnen meebewegen. Om wijken te ontwikkelen waar wonen, werken en recreëren samenkomen en waar iedereen zich thuis kan voelen.” 

Een van de adviezen gaat over woongebouwen. Deze moeten langdurig bij de veranderende wensen van bewoners aansluiten. Het woningaanbod moet niet alleen in grootte en prijs, maar ook in soort en vorm diverser worden. Woongebouwen moeten langdurig aanpasbaar zijn, zodat woningen makkelijk gesplitst, samengevoegd of uitgebreid kunnen worden. Er moet meer ruimte komen voor collectieve woonprojecten als onmisbaar deel van het woningaanbod. 

Tentoonstelling 
In het gebouw van de faculteit bouwkunde is een tentoonstelling met vier afbeeldingen die de ideeën van de experts weergeven. De illustraties zijn gemaakt door alumni van de faculteit Bouwkunde. De tentoonstelling loopt van 2 t/m 16 april en 22 t/m 29 april 2024.