TU Delft neemt aanbevelingen kritisch rapport over

De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de TU Delft te weinig doet voor sociale veiligheid van zijn medewerkers. De zorg voor de werknemers 'wordt verwaarloosd', en dat leidt tot een 'verhoogd risico op sociale onveiligheid voor alle medewerkers', concludeert de inspectie. De TU Delft is het niet eens met de kritiek en noemt het onderzoek ondeugdelijk.

Dat meldt Omroep West. In het rapport maakt de inspectie onder meer melding van seksueel getinte opmerkingen, ongewenste intimiteiten, pesten, intimidatie en racisme. De verantwoordelijken 'zijn bijna altijd mensen die een hogere positie bekleden, bijvoorbeeld hoogleraren en management'. Terwijl, zo vervolgt de inspectie, 'de slachtoffers vooral wat lager in de hiërarchie staan, zoals promovendi'. Leidinggevenden zouden te weinig ingrijpen en de problemen soms zelfs juist erger maken.

Wanbeheer
Volgens de inspectie zijn de problemen zo groot dat er 'sprake is van wanbeheer'. In dat geval kan de minister van Onderwijs ingrijpen. Binnen de TU gaat het niet om incidenten, maar op een 'patroon waarbij verwaarlozing van de zorg kan blijven bestaan', zegt de inspectie.De TU Delft zegt dat sociale veiligheid belangrijk is en dat daar al veel voor wordt gedaan. De universiteit neemt de aanbevelingen van de inspectie ook over, maar heeft wel kritiek op de manier waarop de inspectie het onderzoek heeft uitgevoerd. In het rapport staan volgens de TU 'onjuiste, incomplete en niet of slecht onderbouwde verwijten aan de universiteit, medewerkers en leidinggevenden'.

148 reacties
Een woordvoerder laat verder weten: 'Wij vragen elke drie jaar aan duizenden medewerkers of ze vervelende dingen hebben meegemaakt. Bij de eerste meting in 2017 zei 28 procent ja, in 2020 was het 23 procent en bij de meest recente rondvraag 16 procent. De score is bijna gehalveerd, maar daar hebben we de inspectie niet van kunnen overtuigen', zegt de TU tegenover het ANP.De universiteit zegt ook op last van de inspectie de eigen medewerkers te hebben gemaild 'met het verzoek om vervelende zaken te melden bij de inspectie'. Daarop kwamen 148 reacties. 'Daarna heeft de inspectie 24 mensen geïnterviewd, zonder ons om weerwoord te vragen. Daar kun je termen als wanbeheer en intimidatie niet op baseren', zegt een woordvoerder van de TU.