Tijdelijke terrassen krijgen de ruimte zodra horeca open mag

Straks weer op een echt terras.     Foto: Frans van Rijnswou

 

Om aan de wens van de horecaondernemers voor extra terrasruimte tegemoet te komen heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt nieuwe beleidsregels voor deze tijdelijke terrassen vastgesteld.


Op deze wijze wil zij de horecaondernemers ondersteunen zodra de horeca weer open mag. De nieuwe beleidsregels leiden tot versoepeling van de eindtijd van de tijdelijke terrassen en het gebruik van muziek op de terrassen. De regels hiervoor worden gelijkgetrokken met de regels voor bestaande terrassen.

Zorgvuldigheid is gewenst

“Nu we tijdig kunnen inspelen op de te verwachte vraag naar tijdelijke terrasuitbreiding is het gewenst om uit zorgvuldigheid naar betrokken inwoners terug te gaan naar de uniforme voorbereidingsprocedure van Delft. Daartoe is een wijziging van de APV aangeboden aan de Raad, zegt burgemeester Van Bijsterveldt.
“Omdat de horeca op dit moment nog gesloten is vanwege de corona maatregelen, kunnen we de tijd benutten om de uniforme voorbereidingsprocedure te doorlopen. Als de horeca weer mag opstarten voordat de procedure is afgerond, dan zullen wij dit na een korte toetsing gedogen. Op deze manier hoeven horecaondernemers niet onnodig lang te wachten op een beslissing”, aldus de burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Alles binnen de mogelijkheden

Horecaondernemers kunnen binnenkort een vergunning aanvragen voor een tijdelijke terrasuitbreiding. De gemeente beoordeelt aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar eventuele hinder of overlast voor de omgeving. En of het mogelijk is om anderhalve meter afstand in acht te nemen voor zowel omwonenden, de bezoekers van het terras en voor passerende voetgangers en fietsers.

Horecaondernemers kunnen een aanvraagformulier voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen opvragen via www.delft.nl/ondernemers