Taste, The Mall en GZB kregen cheque uitgereikt van in totaal 18.000 euro

Vertegenwoordigers van Taste Delft, een ontmoetingsplek voor mensen uit Voorhof, jongerencentrum de Mall uit Delft en de directeur van de GZB (Gereformeerde Zendings Bond) kregen zaterdag 25 mei in de tuin van Taste aan de Roland Holstlaan in Delft gezamenlijk een cheque uitgereikt van in totaal 18.000 euro wat is bijeengebracht door leden van de Protestantse Kerk Delft en uitgereikt door een commissielid van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

V.l.n.r: medewerker Taste, Dhr. V.d Boogaard ( GZB), medewerkers The Mall | @Wim van Dorp
De uitreiking van de cheque was het slot van een financiële inzameling door leden van de Protestantse kerken in Delft, die begon in september vorig jaar. Dit wordt door de Protestantse kerken de ‘bezinningsactie’ genoemd, een jaarlijks financiële inzameling voor goede doelen, elke jaar zijn dat twee lokale doelen en 1 buitenlands doel.  

 

The Mall 
The Mall startte vele jaren geleden als koffiebar in de van Adrichemstraat, verhuisde later naar de Breestraat in de binnenstad en zit nu al jaren in de Hermesstraat in de Voorhof. The Mall kreeg een cheque van 4500 euro uitgereikt en gaat dit geld gebruiken om een jongerenwerker te betalen, teneinde jongeren op te vangen die uit gebroken gezinnen komen, dit zijn kinderen en jongeren van 7 tot 27 jaar, die thuis weinig aandacht en structuur hebben. Er komen in The Mall ongeveer 100 jongeren per week. Er werken drie vaste medewerkers en ongeveer 15 à 20 vrijwilligers. 

 

Taste 
Taste kreeg tevens een cheque van 4500 euro en gaat dit geld inzetten voor de herinrichting van de tuin van Taste en de bouw van een stilteplek. Taste ontstond ongeveer 11,5 jaar geleden, waarbij een aantal mensen uit verschillende kerken iets wilde doen en betekenen voor eenzame mensen in de wijk, en mensen die weinig of geen contact hebben met hun buurt en wijkgenoten. Het pand stond al lange tijd leeg en zo ontstond het idee om het pand aan te kopen en daarin iets te doen aan eenzaamheid in de wijk. Taste is ook een woongemeenschap van christenen, er wonen momenteel 21 mensen. Er komen wekelijks tussen de 50 en 60 mensen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging. Er wordt geen hulp verleend, maar het is een ontmoetingsplek voor de wijk Buitenhof en Voorhof. De opzet is dat mensen ‘God proeven’(Taste) 

 

GZB 
Tenslotte kreeg de directeur van de GZB een cheque van maar liefst 9000 euro uitgereikt. De GZB gaat dit geld besteden aan hulp aan zwangere vrouwen in het oosten van Congo, in de provincie Jturi. Het GZB meldt: “Congo is het grootste land van Afrika, ruim 200 keer groter dan Nederland en het Noord-Oosten van Congo wordt al jarenlang geteisterd door rebellengroepen die strijden tegen het Congolese leger. Het gebied is rijk aan grondstoffen die onder meer voor onze mobiele telefoons nodig zijn en om het bezit wordt al vele jaren gevochten. De GZB heeft in deze provincie al jaren een medische- en kraamkliniek De kliniek is een tijd geleden door de rebellen in brand gestoken, en nu wordt het weer opgebouwd. In het gebied zijn vrouwen die soms drie dagen lopen om een kraamkliniek te bereiken en verblijven daar ook na hun bevalling om weer op krachten te komen. Om de lokale bevolking te steunen besteedt de GZB het geld aan structurele verbetering van de lokale gezondheidszorg in dit gebied".