Subsidiepot van €500.000 voor maatschappelijke organisaties in Delft

In verband met oplopende kosten van energie en andere zaken komen veel maatschappelijke organisaties in de problemen. Om deze organisaties uit de brand te helpen heeft de gemeente een subsidiepot van €500.000 ter beschikking gesteld. Organisaties hebben tot 15 mei om een aanvraag in te dienen om een deel van het geld uit deze pot te krijgen.

Deze regeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties in Delft die geen winstoogmerk hebben. Men kan hierbij denken aan verenigingen en stichtingen op gebieden als cultuur, kinderboerderij, scouting en sport. Veel van dit soort organisaties zijn nog niet hersteld van de gevolgen van de coronacrisis en hebben niet de financiële mogelijkheden om nu ook nog hogere kosten aan te kunnen.

De gemeente heeft de hoogte van het te verdelen bedrag vastgesteld op basis van een enquete die men eerder gedaan heeft onder dit soort organisaties. In deze enquete werden vragen gesteld over wat voor problemen er ondervonden worden. Wat blijkt is dat er grote verschillen bestaan, afhankelijk van het type organisatie en het al dan niet hebben van een vast energiecontract. Duidelijk is echter dat er veel verenigingen en stichtingen zijn die steun nodig hebben. De gemeente heeft met deze €500.000 de verwachting "alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden te kunnen honoreren," aldus een woordvoerder.

Voorwaarden
De voorwaarden waarnaar hier verwezen wordt zijn opgenomen in de subsidieregeling. Een aanvraag wordt alleen goedgekeurd als er aantoonbaar geld nodig is in verband met de stijging van energiekosten in het kalenderjaar 2022. Opvallend is dat een aanvrager ook moet aan kunnen tonen eerder beroep te hebben gedaan op andere regelingen waarvoor men in aanmerking komt.

Verder kan men in de regeling lezen dat het geld verdeeld wordt op basis van 'wie het eerst komt wie het eerst maalt.' Er wordt aangegeven dat hiervoor gekozen is omdat "de regeling op zichzelf eenvoudig is – we subsidiëren met terugwerkende kracht de hogere energielasten." Men wil het niet nodeloos ingewikkeld maken en er wordt ook aangegeven dat men het niet logisch vindt te zeggen dat bepaalde organisaties voor anderen gaan. Eén type organisatie dat echter wel is uitgesloten is de studentenverenigingen. Aangezien zij ondersteund worden door de TU is er besloten hen geen gebruik te laten maken van deze regeling, zo wordt er aangegeven.

Verwachtingen
De gemeente verwacht op basis van de enquete dat de gebudgeteerde €500.000 voldoende moet zijn om alle aanvragers te helpen. Men weet echter nog niet hoeveel aanvragen er zullen komen. De eerder aanghaalde woordvoerder geeft aan dat er op basis van de enqute rekening wordt gehouden met 25 à 30 aanvragen, alhoewel dit ook voor de gemeente nog verre van zeker is.