Stand van zaken tramlijn 19: ‘vertraging leidt tot extra kosten’

Wie hoopt binnenkort dan eindelijk gebruik te maken van tram 19, moet toch nog wat geduld opbrengen. Het project om de tramlijn tussen Leidschendam en Delft te verlengen naar de TU Campus blijft maar voortslepen. Ook de kosten worden hoger dan eerder begroot.

Dit blijkt uit een brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan de burgemeester en wethouders van Delft. Er is ook goed nieuws te vinden in deze brief: “Begin september werd de aanleg van tramlijn op de Mekelweg tijdelijk stilgelegd vanwege twee tegenvallers: een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel. Inmiddels is er zowel een alternatieve kabel als een leverancier voor het betonmengsel gevonden.”

Er is echter ook nog veel onduidelijk: “Komende periode wordt samen met de leveranciers, de aannemers en de TU Delft een nieuwe planning opgesteld voor het vervolgen van de werkzaamheden.” Omdat er eerst een nieuwe planning gemaakt moet worden, blijft het onzeker wanneer de tram dan eindelijk gaat rijden. Wat we al wel weten is dat het meer geld gaat kosten. “De nieuwe specificaties en de vertraging leiden tot extra kosten. Woensdag 13 december besloot de bestuurscommissie Vervoersautoriteit om het totale budget voor lijn 19 te verhogen,” zo staat er in de brief, zonder erbij te vermelden hoeveel duurder het wordt.

14 miljoen
“Uit de herijking is duidelijk geworden dat, mede als gevolg van de inhoudelijke issues en de vertraging, het projectbudget niet toereikend is om het project af te ronden. In totaal is €14 miljoen extra benodigd," staat in een vergaderstuk van de MRDH. Dit is een verhoging van €54,45 miljoen naar €68,45 miljoen. Deze kosten komen op de rekening van de metropoolregio zelf.

De MRDH verwacht geen hulp van de TU: “De afspraak met de TU Delft is gemaakt dat hun bijdrage aan het project van €4,1 miljoen een vaste bijdrage is en dat het projectrisico bij de MRDH ligt.” Dit terwijl de TU als eigenaar van de grond nauw betrokken is bij het project én terwijl de probeemkabel en -betonmix nodig zijn om te voorkomen dat de tram onderzoek van de TU verstoort. Of de TU daadwerkelijk geen extra bijdrage doet is nog niet bekend.

Tram 19