Stadswarmte uit oude zeebodem stap dichterbij na geslaagde boring

Er is voldoende heet water onder Delfgauw aangetroffen om over een paar jaar duizenden (flat)woningen in Voorhof en Buitenhof mee te verwarmen. De boring vanaf de Rotterdamseweg in Delft naar een ruim 2,5 kilometer diepe aardwarmtebron aan de overkant van rijksweg 13 is weliswaar nog niet helemaal afgerond, maar er zijn inmiddels voldoende gegevens om te concluderen dat de zoektocht is geslaagd. Dat is vandaag bevestigd tegenover Omroep Delft. Delft kan daarmee de eerste stad in het land worden die op echt grote schaal gebruik gaat maken van ‘geothermie’, zoals aardwarmte van grote diepte ook wel wordt genoemd. Dankzij dat hete bronwater kunnen hele wijken aardgasvrij worden gemaakt.
Geothermie Delft

Landelijke primeur
Deze week kondigde het rijk een speurtocht aan naar locaties in andere provincies, waar deze grootschalige vorm van energie voor stedelijk gebied wellicht ook een optie is. De nu dichterbij gekomen landelijke primeur voor Delft begon op 26 juni van dit jaar met de boorstart naar een plek diep onder het winkelcentrum van de Delfgauwse wijk Emerald. Daar ontdekte de TU Delft al eerder een grote hoeveelheid water die ligt opgeslagen in het zogeheten ‘Delftse Zandsteen’. Dat was 60 tot 100 miljoen jaar geleden de bodem van een tropische zee. Nu is het een poreuze laag waarin oeroud zeewater is opgewarmd door de natuurlijke hitte van de aardkern.
Dit water, vanaf de Rotterdamseweg met een schuine leiding opgepompt, heeft een temperatuur van 78 graden, aldus de bekendmaking van woordvoerder Serge Santoo van Geothermie Delft. Dat is ongeveer wat TU-wetenschappers hadden verwacht. Toch zal de hitte ervan uiteindelijk met een warmtepomp nog iets worden opgekrikt om zo heet mogelijk water te gaan transporteren naar Voorhof en Buitenhof.Volgens Santoo kan straks per uur zo’n400kubieke meter heet bronwater naar boven worden gehaald. De TU verwacht dat de nu aangeboorde locatie onder Delfgauw daarmee dertig jaar lang voldoende heet water kan leveren voor stadswarmte in Delft.

Champagne-moment
Santoo: “Maar dat is als de bron maximaal wordt belast. En dat is niet altijd nodig. In de zomer bij voorbeeld ligt de warmtevraag lager. En wanneer huizen goed zijn geïsoleerd neemt de vraag nog meer af. In dat geval kan de bronmogelijklanger dan dertig jaar meegaan.” Daarna zou een andere plek in de bewuste aardlaag moeten worden gevonden om door te kunnen gaan.De opzet is dat in Voorhof en Buitenhof 5.000 woningen, voornamelijk flats, gaan worden verwarmd met die geothermische bron. De gemeente Delft ziet graag dat aansluitend ook nog eens 2.500 andere woningen in die omgeving ervan gebruik gaan maken. Dat is gunstiger voor de exploitatie, en ook voor het halen van de doelstelling om tegen het jaar 2030 zoveel mogelijk aardgasvrij te zijn in de stad.Zover is het echter nog niet. “Deeersteboring,van een injectieput voor de afvoer van gebruikt heet water naar een plek nabij de Oostpoort is geslaagd, maarde tweede boring van een winput is nog gaande. Het echte champagne-moment komt pas als we de eerste huizen in Buitenhof kunnen aansluiten”, aldus Santoo. “We moeten dit met zijn allen realiseren, ook de leverancier en de aansluitingen tellen mee. Aan alleen eenhalvewarmtebron heb je niks.”

Massale afname
Het zal in de praktijk nog jaren duren voor die champagneflessen open kunnen. Eerst moet een akkoord zijn gesloten met woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren in Voorhof en Buitenhof over massale afname van dat hete water. Na dat basisakkoord moet een speciale ondergrondse ringleidingworden aangelegd (‘warmtenet’ genoemd). Die bestaat uit een heen-transport vanaf de Rotterdamseweg naar de Delftse wijken, en voor retour-transport van het door huishoudelijk gebruik afgekoelde water naar de Rotterdamseweg om daar weer te worden opgewarmd doorDelfts enDelfgauws oerwater. Uitbesteding van aanleg van dat warmtenet gebeurt onder de hoede van de gemeente Delft. Bij elkaar steken deze voorbereidingen complex in elkaar, wat nog flink wat tijd zal vergen.

Primeur
Het oppompen van het warme water vanonder Delfgauw is een gezamenlijk project van de TU Delft, Shell,staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN)en technisch uitvoerder Aardyn. Zij hebben zich verenigd in het consortium Geothermie Delft. Behalve de primeur van de eerste Nederlandse stad die zo’n groot stedelijk verwarmingsplan heeft, leveren TU-wetenschappers primeurs op onderzoeksgebied. Zoals met de soort buizen die worden gebruikt, en het inzetten van seismologische instrumenten waarmee constant zal worden gemonitord wat er eventueel voor bodemeffecten zijn. De bedoeling is dat aardwarmte-projecten elders in het land van die Delftse bevindingen kunnen profiteren.