Stadsgesprek over rellen oudjaar en jeugdcriminaliteit

Op vrijdagmiddag 26 januari om 16.00 uur in OPEN aan het Vesteplein 100, gaat het in De Staat van Delft over jeugdcriminaliteit. De zware rellen in Delft-West (Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West) tijdens oud en nieuw zijn tekenend voor een groter structureel probleem. Delft scoort namelijk opvallend hoog op het gebied van jeugdcriminaliteit. Aan tafel tijdens het stadsgesprek onder andere burgemeester Marja van Bijsterveldt en Derrick Leeuwin, jongerenwerker bij Can I Dream in Den Haag en Delft, ook in Buitenhof.
Voxpop-reporter Julia Jouwe in gesprek met een buurtbewoner van Buitenhof

Jeugdcriminaliteit speelt al langer in onze stad maar ook landelijk. Kansenongelijkheid, armoede en discriminatie spelen hierbij onder meer een rol, zo geven deskundigen aan. Kennelijk lukt het de samenleving vooralsnog niet om jongeren in deze wijken een beter pad dan dat van de criminaliteit te bieden.

Delft-West is volgens het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) een van de twintig meest kwetsbare wijken in Nederland. Het NPLV stelt daarom geld beschikbaar om te investeren in de leefbaarheid van deze wijken. Hart voor Delft vraagt zich af in hoeverre de gemeentelijke aanpak van de afgelopen jaren wel de juiste is geweest. De VVD wil juist meer blauw op straat.

Waar ligt de kern van het probleem en wat is de juiste aanpak? Hoe krijgen jongeren nieuw perspectief? En hoe worden burgers en ondernemers beschermd tegen vandalisme en geweld? Kom naar De Staat van Delft en praat mee op vrijdag 26 januari.

Stadsgesprek
In De Staat van Delft (DSVD), praten inwoners over actuele onderwerpen die spelen in onze stad. We gaan in gesprek met Delftenaren en stellen kritische vragen aan politici en beleidsmakers. DSVD verbindt en inspireert inwoners van de stad, laat tegenverhalen horen en betrekt groepen in de stad die zich minder gehoord voelen bij de politieke en maatschappelijke discussies.

Iedere editie gaat de redactie vooraf de stad in om Delftenaren naar hun mening te vragen: de Vox pop. Er is live muziek van een Delftse artiest en een scherpe column.

Van de Staat van Delft worden televisie opnames gemaakt en vanaf 2 februari uitgezonden bij Omroep Delft.