Twee inspraakmomenten voor Delfts sportakkoord

Het Delfts sportakkoord is een verzameling aan afspraken die ervoor moeten zorgen dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk moet worden. Om dit doel te behalen is er nationaal een nieuw akkoord op hoofdlijnen gesloten dat handvaten biedt voor het sluiten van lokale sportakkoorden. Aan de hand hiervan zijn er op 19 en 20 april inspraakmogelijkheden voor mensen die betrokken zijn bij sport in Delft.

Het Delfts sportakkoord 2.0 zal vier thema's hebben. Dit zijn 'inclusie en diversiteit', 'sociaal veilige sport', 'vitale sportaanbieders' en 'vaardig in bewegen'. De eerste twee van deze hebben ermee te maken dat sporten voor iedereen en voor elke portemonee toegankelijk moet kunnen zijn. De andere twee gaan over de belangrijke rol die sport voor de fysieke en mentale gezondheid kan en moet hebben.

Dit nieuwe sportakkoord komt in een tijd waarin veel sportclubs juist in zwaar weer zitten. Niet al te lang geleden nog kwam de RVVB, het register voor verenigingsbestuurders, met het bericht dat de helft van de sportverenigingen in Nederland op omvallen staat. Op de vraag hoe het gesteld is met de sportclubs in Delft geeft de voorzitter van de Sportraad van Delft aan dat "clubs het hier ook zwaar hebben omdat zij gewoonweg aanlopen tegen hogere kosten." Daarnaast geeft hij aan dat er veel clubs zijn die last hebben van een verlies van vrijwillegers die zijn afgehaakt tijdens de coronapandemie en niet meer terug komen.

Inspraak
Het nieuwe Sportakkoord voor Delft komt dus in een tijd waarin er een groot belang bij is voor verenigingen om sociaal toegankelijk te zijn. Hoe dit doel bereikt moet worden staat echter nog niet vast.

Mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij sport en bewegen in Delft zijn uitgenodigd voor inspraakavonden over het Delftse Sportakkoord 2.0 bij te wonen. Deze vinden plaats op 19 april van 19:00 tot 21:00 bij voetbalvereniging Vitesse Delft en een dag later van 15:00 tot 17:00 op het stadhuis. Geïnteresseerden moeten zich echter wel online aanmelden om ook daadwerkelijk inspraak te hebben op een van deze daarvoor bestemde momenten. Dat kan via de link onder dit artikel.

https://tinyurl.com/2p9dpw38