Slechte communicatie en hoge kosten voor verplichte keuring gehandicaptenparkeerkaart

Een herseninfarct en -bloeding kostte Simone van Dijk en haar partner Leon Brok enorm veel. Hun leven veranderde van de ene op de andere dag. De een is nu fulltime mantelzorger, de ander raakte levenslang gehandicapt. Hierdoor zijn zij genoodzaakt een invalideparkeerkaart te gebruiken. De overheid eist hiervoor dat de gehandicapte Simone zich om de zoveel jaar laat keuren, voor een fors geldbedrag. “Ik vind dat erg beledigend voor haar”, aldus haar partner Leon.

Veel mensen met een beperking moeten zich om de zoveel jaar, net als Simone, laten keuren. Soms vanwege de arbeidsmarkt, maar ook voor andere dingen waar gehandicapten recht op hebben. Bijvoorbeeld dus een parkeerkaart. “Iedere keer is dat gewoon via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gegaan. Nu moeten wij de kaart aanvragen via Parkeren Delft. Die hebben het vervolgens weer uitbesteed. Dit krijg je te horen nádat je eerst 244 euro hebt betaald”, zegt Leon, die het woord namens zijn partner doet omdat zij door haar handicap veel moeite heeft met praten.

De instanties weten in principe dat Simone voor haar hele leven gehandicapt is geraakt. “We hebben al jaren middelen mogen ontvangen die ons, maar vooral mijn partner, ondersteunen”, vertelt Leon. “Tóch moet mijn vrouw die keuring doen, én er flink voor betalen.” Als hij hier vragen over stelt, wordt hij plotseling gebeld. Aan de andere kant van de lijn zit iemand van een bedrijf uit Leiden. Het regelen van de parkeerkaarten, de keuringen en alles erop en eraan blijkt te zijn uitbesteed.

Eilandjes

“Ik dacht altijd dat de gemeente Delft één groot geheel was. Nu ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk allemaal kleine eilandjes zijn die niet goed met elkaar communiceren”, aldus Leon. Hij hekelt dan ook vooral de communicatie tussen de instanties. “Iedereen heeft een tegenwoordig een telefoon, maar communiceren lijkt steeds slechter te gaan.”

Het gaat ze niet zo zeer om de bijna 250 euro die de keuring kost. “Wij kunnen dat gelukkig wel aan, al zullen er genoeg mensen zijn die dat niet kunnen. Voor hen is het een veel groter probleem. Waar ik me echt aan erger, is dat alle verschillende partijen die wij gesproken hebben naar elkaar wijzen en niks van elkaar weten”, aldus Leon.

Keuring voor onbepaalde tijd
Het liefst ziet het stel dat er een keuring voor onbepaalde tijd komt. “Ze heeft al allerlei keuringen gehad en is uiteindelijk langdurig ziek verklaard. Ik vraag me af waarom dat niet duidelijk gecommuniceerd is tussen WMO en Parkeren Delft”, zegt Leon. “Een parkeerkaart voor onbepaalde tijd zou dan niet meer dan logisch zijn.”

Dat dit fraudegevoelig is, is volgens Leon geen punt. “Alle passen en kaarten zijn fraudegevoelig. Het moet niet zo zijn dat de goeden onder de kwaden lijden.”

Simone van Dijk (Links) en haar partner Leon Brok | Joram Niese