Schone lucht in Delft in 2025

 
De gemeente Delft wil per 1 januari 2025 auto’s, brommers, snorfietsen bedrijfs- en vrachtauto’s uit de binnenstad weren. Met deze maatregel wil de gemeente de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Hiermee loopt Delft voorop om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.
 
Door dit nu al onder de aandacht te brengen kunnen bedrijven er op tijd rekening mee houden. Het college voldoet op deze manier aan de afspraak om partijen hierover tenminste 4 jaar voor invoering duidelijkheid te verschaffen. Zij kunnen hiermee dan tijdig rekening houden bij investeringen in voertuigen.

Klimaatakkoord
In het klimaatakkoord is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar de invoering van middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden vanaf 2025. De gemeente Delft heeft deze Green Deal ZES ondertekend. Daarin hebben overheden en bedrijfsleven afspraken gemaakt voor een emissieloze stadslogistiek in 2025. Dat gebeurt door het ontwikkelen van zogenaamde Living Labs waarmee schone en duurzame logistiek wordt bevorderd. Op dit moment voldoet de lucht in Delft niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Schone bevoorrading
Sinds april 2017 heeft Delft een logistieke zone die de toegang tot de binnenstad voor zwaar verkeer beperkt. Het college wil de grenzen van deze logistieke zone ook hanteren voor de nul-emissie zoals al eerder voorgenomen via de regelgeving voor toegang tot de logistieke zone. Op die manier werkt de gemeente toe naar schone bevoorrading van de binnenstad. Dit moet ertoe leiden dat er in 2025 sprake is van emissieloze, dus schone bevoorrading in de logistieke zone.