Reinier de Graaf ziekenhuis financieel onafhankelijk

In november 2022 stapte het Reinier de Graaf ziekenhuis uit de bestuurlijke fusie met het Langeland Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis. Sinds deze week is het ook financieel onafhankelijk. Het ziekenhuis zegt nu flexibeler te zijn om de zorg in de regio Delft verder te verbeteren.

“Als oudste ziekenhuis van Nederland staat Reinier de Graaf voor het recht van ieder mens op de beste medische zorg en een zo gezond mogelijk leven; een missie waar Reinier de Graaf de aankomende jaren verder op inzet”, zegt Prof. dr. Carina Hilders, voorzitter van de Raad van Bestuur van Reinier de Graaf.

Eigen koers

De lange periode van ontvlechting is nu achter de rug en Reinier de Graaf is nu weer volledig zelf verantwoordelijk voor zijn eigen zorgverlening. Prof. Hilders is daar blij mee. “Het geeft ons de vrijheid om onze eigen koers te varen met een volledige focus om de zorg voor iedereen in de regio Delft kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Vooral die toegankelijkheid van zorg staat onder druk. We hebben te maken met een toenemende zorgvraag, kosten die niet mogen stijgen en een krapte aan personeel. Daarnaast zien we ook in onze regio een groot verschil in toegang tot zorg en gezondheid tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status. En dat is onaanvaardbaar. Als zelfstandig ziekenhuis zijn we flexibeler om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Door te innoveren, in te zetten op preventie en regionale samenwerking willen we deze gezondheidskloof verminderen en helpen we onze patiënten om zo lang mogelijk gezond te blijven.”, aldus Hilders.